Djuröns naturreservat

Djurön är en halvö i Bråvikens inre del. I öster gränsar det till Svensksundsviken. Reservatet har en varierad natur. Här finns vackra ekhagar med mycket gamla grova ekar, lummiga lövlundar, betad havsstrandäng, klibbalskärr och klippstränder.

I ekhagarna myllrar det av liv både i träden och på marken. Här finns arter som blanksvart trädmyra, gammelekslav och den lilla växten kattfot. På strandängen växer en artrik flora med bland annat smultronklöver och ormtunga och i lövlunden växer lite ovanligare lundväxter som svart trolldruva, underviol, ormbär och desmeknopp. På våren breder vitsippor ut sig mellan ekar och hasselbuskar.

  • Reservat sedan 1999
  • 248 hektar varav 32 är land

Ligger 12 km öster om Norrköping
Åk från Norrköping väg 209 mot Arkösund. Efter ca en halvmil är det skyltat mot Djuröns naturreservat till vänster. En skyltat P-plats ligger strax innan Djurön på höger sida av vägen. Här finns en informationstavla. Längre norrut finns en skyltad handikapparkering med plats för en (1) bil.

Djuröns naturreservat på Norrköpingskartan

I norra delen av reservatet finns en handikapparkering och ett torrdass, anpassat för rullstol, som är öppet maj till oktober. Från parkeringen till stranden går en vandringsled som är tillgänglig med rullstol. Vandringsleden fortsätter sedan i reservatet.
Svårighetsgrad (lätt, medel svår): Lätt

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping