Esteröns naturreservat

Ön är ganska flack med en varierande och vacker natur. Här finns tät frodig lövskog, gammal torr tallskog, nakna klippor ner mot vattnet, betesmark, strandäng och grova ekar. I de gamla ängsmarkerna, som idag betas av nöt, finns en artrik blomsterprakt. Här växer gullviva, mandelblom, jungfrulin och ängsskallra. I ekbacken kan man också hitta den lite ovanligare växten tandrot.

Redan på 1600-talet var Esterön bebodd. Torpet "Afrika" som ligger på öns västra sida är en söt ryggåsstuga från 1700-talet, nästan i originalskick och den äldsta bevarade byggnaden på ön.

  • Reservat sedan 1973
  • Naturreservatet är 775 hektar, 100 hektar är land.

Esteröns naturreservat ligger i inre delen av Bråviken, 9 km nordöst om centrala Norrköping. Naturreservatet kan bara nås med båt. Turbåtstrafiken som förr gick från hamnbron i Norrköping är tyvärr tillsvidare inställd.

Esteröns naturreservat på Norrköpingskartan

Naturreservatet kan bara nås med båt. Turbåtstrafiken som förr gick från hamnbron i Norrköping är tyvärr tillsvidare inställd.
Det finns en vandringsled på ön. Den utgår från stora bryggan på öns södra sida.
Svårighetsgrad (lätt, medel, svår): lätt.

Kontakt

Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping