Händelö naturreservat

Händelö naturreservat
Händelö kan stoltsera med sina pampiga ekmiljöer. Här finns ett mycket stort antal riktigt gamla ekar, flera är uppemot 500 år. De flesta av de gamla grova träden är ihåliga och därinne trivs en mängd insekter, bl.a. den skyddsvärda läderbaggen. En skalbagge som doftar aprikos. I naturreservatet finns även en hel del andra ädellövträd framför allt i nära anslutning till de gamla gårdarna.

De gamla träden är mycket viktiga för en mängd insekter, svampar och fåglar. Många ovanliga arter har hittats i området. Av fåglar kan särskilt nämnas de hålhäckande arterna mindre hackspett, göktyta och skogsduva. De trivs bland de håliga gamla träden.

Fakta
  • Reservat sedan 2013.
  • Naturreservatet är 97,8 hektar.
Karta och vägbeskrivning

Händelö naturreservat ligger 2 km från Norrköpings centrum.
Från centrum följer man Norra promenaden åt öster och följer vägen mot Händelö.

Händelö naturreservat på Norrköpingskartan

Tillgänglighet

Det finns för närvarande ingen markerad led genom naturreservatet men ekbackarna är lättframkomliga att ströva i.

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping