Jursla gammelskogs naturreservat

Den gamla skogen ligger i ett typiskt Kolmårdslandskap med sprickdalar, stora stenblock och hällmarkstallskogar. Tack vare att området är så pass kuperat har stora delar av skogen lämnats orörd av modernt skogsbruk.

En rad arter har påträffats som visar på tallmiljöernas höga ålder och naturmiljöns variationsrikedom. Exempel är grön sköldmossa, tallticka och mindre hackspett.

I reservatet ligger två fornborgar, Torsborgen och Lillsjöborgen. Vid Torsborgen finns resterna av en cirka 140 meter lång mur medan Lillsjöborgen tros ha varit obefäst och därför saknar mur. Från Torsborgen har besökaren fin utsikt över området.

  • Reservat sedan 2013.
  • Naturreservatet är 89,5 hektar.

Jursla gammelskog ligger 7 km norr om Norrköping.
Från Väg 55/56 ca 7 km norr om Norrköping sväng mot Åby sedan direkt vänster mot Jursla, ta höger till Lillsjövägen, följ denna 800 m till parkeringsplats.

Jursla gammelskogs naturreservat på Norrköpingskartan

Genom reservatet löper en cirka 4 kilometer lång vandringsled. I såväl reservatet som omkringliggande skogsområde så finns ett antal motionsspår och ett elljusspår som utgår från Lillsjöstugan. På vintrarna iordningställs skidspår. Vid Lillsjön strax utanför reservatet ligger en populär badplats.

Kontakt

Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping