Kvillingeförkasningens naturreservat

Den sydvända förkastningen höjer sig på sina ställen 100 meter över slätten nedanför. Här finns en mångfald av naturtyper som till exempel magra gamla hällmarkstallskogar, mager ekbrantskog och vid bergfoten bördiga ädellövskogar, sumpskogar och äldre blandskogar. Att dessutom en stor del av skogen lämnats orörd under lång tid gör att områdets naturvärde är mycket högt.

Här finns en stor mängd ovanliga djur och växter, framförallt lavar, insekter och vedsvampar. Som exempel kan nämnas ekspiklav, reliktbock och apelticka. I området finns gott om döda träd och hålträd vilket gynnar fåglar av olika slag. Här kan man till exempel få se de hålhäckande fåglarna mindre hackspett och skogsduva.

Högst upp i branten ligger tre fornborgar på rad, Torsklint, Skärlötaborgen och Moteklint. De härstammar från samma tid, Järnåldern.

  • Reservat sedan 2003
  • 194 hektar

Ligger väster om Jursla, en dryg mil norr om Norrköping.
Åk norrut mot Åby, sväng av mot Jursla/Kvillinge. Förkastningen ligger sedan mellan Jursla och nästan fram till Svärtinge. Det finns tre parkeringar vid reservatet. Den största ligger norr om Lida gård. Informationsskyltar finns vid alla tre parkeringarna.

Kvillingeförkastningens naturreservat på Norrköpingskartan

Svårighetsgrad (lätt, medel, svår): Medel

Kontakt

Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping