Marmorbrukets naturreservat

Reservatet sträcker sig 3,5 km längs norra Bråvikenstranden och rymmer allt från en vacker och omväxlande natur, till hundraåriga byggnader och djupa gamla marmorbrott. På de magra hällmarkerna står gammal tallskog och i svackorna växer bördig ädellövskog. De geologiska värdena är särskilt värdefulla. Härifrån kommer den världsberömda Kolmårdsmarmorn. Marmorn bröts här ända fram till 1970-talet.

Reservatets varierande natur, höga kalkhalt i marken och det varma lokalklimatet ger området en stor artrikedom. Flera ovanliga arter har hittats i området. Kalkgynnade växter som orkidéerna purpurknipprot och Adam och Eva trivs här liksom blodnäva, backklöver och piploka. En mångfald av fjärilar finns också i området. Kolmårdsbäcken som slingrar sig genom en lövbevuxen ravin är ett av Östergötlands viktigaste vattendrag för havsvandrande öring. Under våren leker strömmingen i Bråviken. Ofta ses havsörnen flyga över området.

Centralt i reservatet ligger marmormuseet och en intilliggande naturutställning som är väl värda ett besök.

  • Reservat sedan 2012
  • 77,8 hektar varav 11,2 är vatten
  • Ingår i det europeiska nätverket för skyddad natur, Natura 2000
  • Riksintresse för naturvården och friluftslivet

Ligger 12 km öster om Norrköping.
Åk E4 norrut från Norrköping och följ skyltar mot Krokek. Följ vägen från Krokek mot Kvarsebo. Strax utanför Krokek är det skyltat mot Marmorbrukets naturreservat till höger. Nära marmormuseet finns en stor parkering.

Marmorbrukets naturreservat på Norrköpingskartan

Vid marmormuseet finns ett torrdass anpassat för rullstol. Från museet finns en kort led ut till en fin utsiktsplats. Knappt 500 meter innan marmormuseet finns en liten väg ner till en parkeringsplats. Från den går en vandringsled som är tillgänglig med rullstol. Leden går ner till vattnet och ända bort till Flathällen.

En vandringsled, som utgörs av flera slingor, leder besökaren genom reservatet och ända bort till Kopparbo. Högt upp i branten, utefter vandringsleden, ligger ett vindskydd där utsikten över Bråviken är fantastisk. Leden är mer strövvänlig utefter Bråviken och mer utmanade uppe på branterna.

Svårighetsgrad (lätt, medel, svår): Medel.

Kontakt

Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping