Folkparken

Bild från Folkparken

Folkparken ligger vid Norra promenaden. Parken är en engelsk park och Norrköpings största med sina 20 hektar. Parkområdet är en av Norrköpings populäraste samlingsplatser med möjlighet till en mängd olika aktiviteter.

För trädintresserade ges möjlighet att botanisera bland parkens värdefulla och varierande trädbestånd med mer än 100 olika arter. Här finns även en fjärilsträdgård med omsorgsfullt utvalda perenner samt en guldlund. I guldlunden har ett gullregnsträd planterats för varje idrottare från Norrköping som tagit guldmedalj i OS och VM.

I Folkparken finns bland annat en populär lekplats, beachvolleybollplaner, utegym, äventyrsgolfbana och en frisbeegolfbana som ringlar genom parken.
Sommartid fylls plaskpoolen med vatten, här finns även utedusch och enkla omklädningsrum att byta om i efter badet. I anslutning till plaskpoolen finns också en stor hoppkudde.

I och invid Folkparken finns såväl kiosker vid äventyrsgolfen och vid lekplatsen samt ett gatukök vid den norra entrén. För dig som hellre har en picknick finns flera olika grillplatser.

I Folkparken finns:

  • Café, kiosk, restaurang: Ja, vid lekplatsen, vid äventyrsgolfen samt vid norra entrén
  • Lekplats: Ja.
    Folkparkens lekplats
  • Grillplats: Ja
  • Kollektivtrafik: Spårvagn till hållplats Matteusskolan på Norra promenaden, ca 300 meter
  • Parkering: Ja, i slutet av Krematorievägen finns större parkering
  • Toalett: Ja, i parkhuset vid lekplatsen samt vid gatuköket norr om parken. Det finns även två tillfälliga toaletteter utställda sommartid (maj-september).

Dags att renovera lekmiljön i Folkparken

Folkparkens lekmiljö är en av de mest välbesökta lekplatserna i Norrköping. Lekmiljön har varit sliten länge men nu är det äntligen dags för förändring! Planerad byggstart för ombyggnation är 2023.

Läs mer om projektet här:
Folkparken byggs om

John Philipsson, dåvarande stadsfullmäktiges ordförande, donerade parken 1895 till Norrköpings stad med syftet att de hårt slitande fabriksarbetarna skulle ges möjlighet till vila och rekreation i naturen när de var lediga från arbete i stadens textilindustri.

Folkparken är ritad av trädgårdsmästaren Gustaf Lind och invigdes 1895. Folkparken fick en tidstypisk organisk karaktär med slingrande gångar, oregelbundna trädplanteringar och omväxlande täta och öppna partier, en parkstil som hade sin grund i de engelska landskapsparkerna. Folkparkens stora bestånd av olika trädslag och framförallt exotiska trädslag är utmärkande och särskiljer den från andra parker.

Redan från start anlades en lekplats på samma plats som dagens lekplats finns. Den centralt belägna, cirkelrunda dammen och Floras kulle/flaggkullen är också strukturer som finns kvar sedan anläggandet. Folkparken har ett mycket högt kulturhistoriskt värde.

Vändande lodjur av Arvid Knöppel är en skulptur i brons som har stått i parken sedan 1953.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Relaterat