Strömparken

Foto över Strömparken i Norrköping

Strömparken ligger vid Motala ström i centrala Norrköping och är en av stadens mest populära parker. I parken kan du njuta av vacker blomning och porlande vatten från såväl Motala ström som Lekbäcken. Det finns också en mycket populär lekmiljö med olika typer av vattenlek och en klätterställning.

2013 rustades parken upp utifrån Tyréns gestaltningsförslag då lekplatsen, Lekbäcken och nya mötesplatser tillkom. Strömparken tilldelades efter upprustningen Östergötlands arkitekturpris och var nominerad till Sienapriset.

I parkens norra del, också kallad Refvens grund, finns en fontän, flera sittmöjligheter och gräsytor samt möjlighet till fiske. Här kan du äta din picknicklunch eller sola en stund.

I Strömparken finns:

  • Café, kiosk, restaurang: Ja, i närliggande Knäppingsborg och längs Drottninggatan.
  • Lekplats: Ja, tillgänglig för funktionshindrade.
    Strömparkens lekplats
  • Grillplats: Nej.
  • Kollektivtrafik: Busslinje 11, 12, 13 och 20 stannar på Gamla Rådstugugatan.
  • Parkering: Parkeringshus Gåsen, Trädgårdsgatan, i direkt anslutning till parken.
  • Toalett: Ja, sommartid i direkt anslutning till lekplatsen, året runt vid Cityfiske i parkens norra del.
    Här hittar du en karta till andra toaletter i närheten:

Offentliga toaletter i Norrköping, karta

Lekbäcken fick sitt namn i en tävling bland Norrköpingsbor. Namnet syftar till barnen som leker bredvid bäcken och till fiskarnas parningslek. Bäcken, som binder samman Östersjön och Motala ström, är en passage för fiskar och en plats där de leker, växer upp och gör sig klara för att simma ut i havet.

Fiskvägen genom Strömparken syftar till att avlägsna vandringshinder för främst lax och öring. Lekbäcken börjar med en fisktrappa från Motala ström, där finns också en fiskräknare som räknar och filmar fisk som simmar förbi. Sedan tar en naturligt utformad bäckfåra vid med områden av lugnare och mer strömmande vatten. Vid lekplatsen finns ett grundare område med små öar som ska fungera för parning och fiskyngel. Slutligen fortsätter fiskvägen i en fiskränna upp till Hästskodammen.

Strömparkens stomme anlades mellan 1918-1922 genom att schaktmassor från bland annat byggnationen av kraftstationen Bergsbron-Havet fylldes ut i strömmen. Den gamla strömfåran var således mycket bredare, husfasaderna i öster följer i huvudsak den gamla strandlinjen.

Strömparken ritades av Ivar Tengbom och anlades 1922.

Roterande acceleration, staty skapad av Oscar Reutersvärd.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Relaterat