Vasaparken

Foto på Vasaparken

Vasaparken är en av Norrköpings två stadsparker och ligger vid Södra promenaden. Vasaparken är en populär park för samvaro, lek och aktiviteter men också för större evenemang som vänder sig till hela staden.

Vasaparkens stora gräsytor är populära för picknick, spontana och organiserade motionsaktiviteter samt större events och konserter. Sommartid håller Norrköpings fritidsgårdar till i parken och ordnar en mängd aktiviteter. I parkens södra del finns ett mindre utegym samt en hundrastgård.

På den stora lekplatsen kan du bland annat klättra i de stora klätternäten, åka rutschkana, gunga eller testa balansbanan. Intill lekplatsen finns ett sommaröppet parkbibliotek. Sommartid fylls plaskdammen med vatten. Vintertid, när det kommit snö, finns möjlighet att åka pulka på en av kullarna.

I Vasaparken finns:

  • Café, kiosk, restaurang: Ja, sommartid i parkhuset vid lekplatsen.
  • Lekplats: Ja, tillgänglighetsanpassad. Läs mer om lekplatsen här:
    Vasaparkens lekplats
  • Grillplats: Nej.
  • Kollektivtrafik: Buss till hållplats Stortorget (cirka 250 meter). Buss eller spårvagn till Södertull (cirka 500 meter).
  • Parkering: Ja, Spiralens parkering, Kristinagatan cirka 200 meter från parken.
  • Toalett: Ja, centralt i parken och sommartid i Parkhuset invid lekplatsen. Här hittar du en karta över Norrköpings offentliga toaletter:

Offentliga toaletter i Norrköping, karta

Vasaparken anlades 1949 som stadsinvånarnas nya vardagsrum. Stilen etablerades i Stockholm och kom att kallas Stockholmsskolan, vilken fick internationell uppmärksamhet. Stora gräsytor, trädgrupper, plaskdamm och lekredskap var karakteriserande inslag i Stockholmsskolan vilka även ses i Vasaparken. Även sittplatser med perenner och blomsterbuskar utmed muren mot de stora villorna längs Södra promenaden blev viktiga inslag.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Relaterat