Fyrbyparken

Foto från Fyrbyparken

Fyrbyparken, som är byggd på de tidigare fotbollsplanerna, färdigställdes 2020 i samband med utveckling av de nya bostadsområdena i Fyrby. I parken finns en lekmiljö med utbud för både små och lite äldre barn. Flera av lekutrustningarna är tillgängliga för barn i rullstol.

Centralt i parken finns en mötesplats, med parksoffor och en grillplats som alla är välkomna att använda. Det finns även en boulebana.

I hela området Fyrby är ett öppet dagvattensystem anlagt, det vill säga dagvattenledningar saknas och vattnet leds genom öppna fördröjningsdammar och i krossdiken längs gatorna. I parken finns sista steget i dagvattensystemet, en fördröjningsdamm som kan hantera regnmängder upp till 20-årsregn. Mindre regn rinner i den stenlagda ränndalen till dagvattenutloppet där dagvattnet kopplas på ledningsnätet.

Parken ramas in av stora parklindar, dessa är sticklingar från lindar på Norra promenaden, likadana träd som nyligen planterats på Östra promenaden.

I Fyrbyparken finns:

  • Café, kiosk, restaurang: Nej.
  • Lekplats: Ja. Ser mer här:
    Se Fyrbyparkens lekplats
  • Grillplats: Ja.
  • Kollektivtrafik: Spårvagn linje 2 till hållplats Fridvalla (cirka 800 meter), eller busslinje 412 eller 410 till hållplats Tråbrunna (cirka 500 meter).
  • Parkering: Längs Stensvängen.
  • Toalett: Nej. Här hittar du karta till offentliga toaletter i Norrköping:

Offentliga toaletter i Norrköping, karta

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Relaterat