Stadsdelsparker

Det finns flera fina stadsdelsparker i Norrköping där en kan umgås i vackra grönområden. I vissa av dem finns lekmiljöer i nära anslutning där leken kan pågå flera timmar.