Holmtorpsparken

Foto från Holmtorpsparken

Holmtorpsparken är Björkalunds nya stadsdelspark och belägen strax söder om Vrinnevisjukhuset. Vid lekmiljön hälsar den snälla draken välkommen och inbjuder dig till att gunga, klättra, spela fotboll och åka pulka.

I parken finns en spännande lekmiljö med bland annat höga klättertorn av trä, kikare, gungor, lekkojor och talrör. Packa gärna med dig lite fika för här finns det flera sköna soffor och bänkbord. De fina stockarna som ligger runt lekytorna är från några av lindarna som växt i Östra promenaden.

I Holmtorpsparken finns:

  • Café, kiosk, restaurang: Nej.
  • Lekplats: Ja, tillgänglig för funktionshindrade.
    Holmtorpsparkens lekplats
  • Grillplats: Nej.
  • Kollektivtrafik: Busslinje 470, hållplats Talludden, cirka 600 meter.
  • Parkering: Längs intilliggande gator.
  • Toalett: En tillfällig toalett finns utställd sommartid (maj-september). Här hittar du en karta till andra toaletter i närheten:

Offentliga toaletter i Norrköping, karta

I parken har grupper av yngre träd planterats, där den ena arten är mer snabbväxande, så kallade amträd som ska skydda den andra arten som tar lite längre tid att etablera sig. Amträden skyddar huvudarten från bland annat frostskador och hjälper huvudarten att utvecklas väl. På sikt tas amträden ner för att inte hämma huvudträdslagen. I parkens norra och östra entré finns Kärrek med Hybridlärk som amträd, I parkens västra entré och söder om lekplatsen finns Kinesisk sekvoja med Glasbjörk som amträd. Mitt i parken finns en plantering med Freemanlönn och Silverlönn med Klibbal som amträd.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Relaterat