Bidrag till pensionärsföreningar

Syfte med medlemsbidrag för pensionärsföreningar

Medlemsbidrag för pensionärsföreningar är ett grundbidrag till föreningar som arbetar för en meningsfull fritid och ökat inflytande för pensionärer, samt i huvudsak består av medlemmar med någon form av pension.

Syftet med bidraget är att skapa grundförutsättningar för föreningslivets samhällsnyttiga arbete samt att stötta det ideella arbete som utförs i föreningarna.

Medlemsbidraget består av ett fast bidrag per förening samt ett rörligt bidrag, som beräknas utifrån antalet medlemmar som är boende i Norrköpings kommun. Föreningar får den ersättningsnivå som fastställs årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Vem kan söka medlemsbidrag för pensionärsföreningar?

Bidragsberättigad förening:

Ansökan

Ansökningsperiod är mellan den 15 augusti till den 1 november varje år. Första gången er förening söker medlemsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden ska ni skicka med stadgar och årsmöteshandlingar.

Ansökningsformulär hittar du här

Om du har frågor kontakta vänligen kontakta Norrköpings kommuns kontaktcenter via e-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se eller kultur- och fritidskontoret via e-post: kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping