Bidrag till föreningar och andra aktörer

Bidragen inom detta område ges till föreningar som arrangerar regelbundna fritidsaktiviteter riktade till barn och unga mellan 7 och 20 år. Det kan exempelvis vara aktiviteter inom kultur-, idrotts- och friluftsliv eller annan fritidsverksamhet som ger barn och unga möjlighet att utvecklas i sina intressen.

Medlemsbidrag

Utvecklingsbidrag – Barn och Unga

Anläggningsbidrag – Barn och Unga

Driftbidrag – Barn och Unga

Med anledning av besparingskrav så har enheten Idrott, kultur, fritid en reducerad budgetram för år 2024 och budgeten för bidragsarten publik verksamhet är förbrukad.

Bidragen inom detta område kan sökas för offentliga kultur- och fritidsarrangemang i Norrköpings kommun med uppträdanden som sätter upplevelsen och utövandet i centrum och bedöms vara av publikt allmänintresse.

Arrangemangsbidrag

Produktionsbidrag

Verksamhetsbidrag – Publik verksamhet

Evenemangsbidrag


Bidragen inom detta område ges till föreningar som verkar för inkludering och integration i Norrköpings kommun. Syftet med bidragen inom denna bidragsform är att stödja verksamhet som främjar demokrati och bidrar till lika rättigheter och möjligheter, oavsett individuella förutsättningar och nuvarande livssituation.

Bidrag till pensionärsföreningar

Bidrag till funktionshinderföreningar

Verksamhetsbidrag – Demokrati och Inkludering

Utvecklingsbidrag – Demokrati och Inkludering

Anläggningsbidrag – Demokrati och inkludering

Driftbidrag – Demokrati och Inkludering

Finskt förvaltningsområde

Vänortsbidrag

Bygdepeng

Bygdepengen är ett bidrag till aktörer på landsbygden, som vill gå samman och utveckla sitt närområde.

Norrköpings fond för riktade insatser

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping Norrköping

Föreningsbidrag
Kultur-och fritidskontoret