Bidrag till föreningar och andra aktörer

Barn och unga

Bidragen inom detta område ges till föreningar som arrangerar regelbundna fritidsaktiviteter riktade till barn och unga mellan 7 och 20 år. Det kan exempelvis vara aktiviteter inom kultur-, idrotts- och friluftsliv eller annan fritidsverksamhet som ger barn och unga möjlighet att utvecklas i sina intressen.

Publik verksamhet

Bidragen inom detta område kan sökas för offentliga kultur- och fritidsarrangemang i Norrköpings kommun med uppträdanden som sätter upplevelsen och utövandet i centrum och bedöms vara av publikt allmänintresse.

Uppdragsbidrag för att öka tryggheten och motverka brottslighet i kommunen

Nu finns möjlighet för föreningar och andra aktörer i Norrköping att lämna in en intresseanmälan för att genomföra uppdrag inom områdena uppsökande verksamhet samt stöd till våldsutsatta. De föreningar som får ett uppdrag kommer även att tilldelas ett uppdragsbidrag för genomförandet.

Läs mer om uppdragsbidraget och skicka in en intresseanmälan

Demokrati och inkludering

Bidragen inom detta område ges till föreningar som verkar för inkludering och integration i Norrköpings kommun. Syftet med bidragen inom denna bidragsform är att stödja verksamhet som främjar demokrati och bidrar till lika rättigheter och möjligheter, oavsett individuella förutsättningar och nuvarande livssituation.

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping Norrköping