Produktionsbidrag

På grund av ett förändrat budgetläge, där enheten Idrott, kultur och fritid har ett sparbeting på tre miljoner kronor behöver föreningsbidragen inom Publik verksamhet sänkas till en miljon kronor och tillfälligt pausas under 2024. Ta gärna kontakt med oss för mer information eller dialog kring er planerade bidragsansökan.

Produktionsbidrag är ett bidrag för nyproduktioner inom sceniskt kulturuttryck. Bidraget skapar förutsättningar för olika typer av kulturproduktioner som är av ett publik allmänintresse.

Endast kostnader före premiär eller motsvarande är bidragsberättigade.

Observera att arbetet inte får påbörjas och material inte får köpas in förrän beslut är fattat.

Vem kan söka produktionsbidrag?

Föreningar och andra aktörer som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser inom området publik verksamhet Pdf, 232.3 kB. kan söka produktionsbidrag.

Bidraget kan beviljas till:

  • produktioner som uppförs i Norrköpings kommun
  • uppsättningskostnader t ex för regi, scenografi, skådespelare, repetitionskostnader, rättigheter, ljud, ljus, kostym och andra kostnader som bedöms likvärdiga för att produktionen ska kunna genomföras

Bidraget kan inte beviljas till:

  • investeringar i utrustning eller liknande som bedöms kunna användas som grundläggande rekvisita även för framtida produktioner, t.ex. inköp av teknikutrustning
  • produktioner med övervägande religiös eller politisk inriktning
  • produktion som får arrangemangs-, verksamhets-, evenemangs- eller uppdragsbidrag
  • kostnader efter premiär eller motsvarande
  • produktioner i kommunala verksamheter eller kommunala bolags regi
  • av aktören redan genomförd produktion
  • redan påbörjade produktioner, i det avseendet att den sökande får planera produktionen men inte påbörja själva genomförandet
  • kostnader för föreningens egna lokaler

Hur bedöms ansökan?

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

I bedömningen av er ansökan så utgår vi från syftet med bidraget, som är att möjliggöra ett rikt och varierat utbud av upplevelser, visa upp en mångfald av uttrycksformer samt sträva efter en spridning av kulturproduktioner inom hela kommunen.

Uppföljning och redovisning

Efter att produktionen ägt rum lämnas en redovisning in tillsammans med ekonomisk berättelse som styrker produktionskostnaderna.

Ansökan

Bidraget kan sökas två gånger om året; 1 mars och 1 oktober.

Ansökningsformulär hittar du här

Kontakt
Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Laxholmstorget 3
Strykbrädan Våning 3
601 81 Norrköping