Finskt förvaltningsområde

Norrköpingin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimisto jakaa yhdistysavustusta Norrköpingin kunnassa toimiville ruotsinsuomalaisille yhdistyksille tai muille järjestöille, joilla on suomen kieltä edistävää toimintaa.

Suomen kielen hallintoalueen toiminta-avustuksen tarkoituksena on vähemmistölain – laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (SFS 2009:724) – mukaisesti antaa Norrköpingin kunnassa asuville ruotsinsuomalaisille mahdollisuus harjoittaa erilaista toimintaa. Ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle on lain mukaan annettava mahdollisuus kielensä ja kulttuurinsa säilyttämiseen, kehittämiseen ja edistämiseen Ruotsissa.

Kuka voi hakea avustusta suomen kielen hallintoalueella?

Avustukseen oikeutettu yhdistys:

 • täyttää kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan yhdistysavustuksen hakemista koskevien yleisten määräysten vaatimukset
 • harjoittaa toimintaa, joka on avoinna kunnan kaikille ruotsinsuomalaisille ja suomenkielisille asukkaille. Toiminnasta on aina ilmoitettava kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla vähintään kaksi viikkoa etukäteen.

Avustusta voidaan myöntää

 • matkoihin, joiden tarkoituksena on edistää suomen kieltä, sillä edellytyksellä, että yhdistys järjestää matkan kohteessa toimintaa yhdessä suomenkielisten kanssa
 • kulttuuritapahtumiin, esimerkiksi konsertteihin, teatteriesityksiin tai festivaaleihin

Avustusta ei voida myöntää

 • matkoihin, joiden tarkoitus voidaan saavuttaa Norrköpingin alueella
 • ulkomaanmatkoihin (vierailuihin kunnan ystävyyskunnissa Pohjoismaissa voi hakea erillistä ystävyyskunta-avustusta)
 • yksityisasioihin, huvimatkoihin tai yksityisiin tilaisuuksiin

Hakemus

Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa
 • organisaationumero
 • tilitiedot
 • valtakunnallinen järjestö, johon yhdistys kuuluu
 • toiminta/hanke, jota hakemus koskee; kuvaus ja tarkoitus
 • kohderyhmä
 • yhteys suomen kielen hallintoalueeseen
 • tulot ja menot

liittee hyväksytyt säännöt ja viimeisimmän vuosikokouksen asiakirjat.

Hakemuksessa on mainittava myös, oletteko saaneet tai haetteko avustusta jostain muualta kuin kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalta.

Hakemuksen voi lähettää kulttuuri- ja vapaa-ajantoimistoon milloin tahansa vuoden aikana.

Miten hakemus arvioidaan?

Priorisointi tapahtuu kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan tehtäväsuunnitelman pohjalta.

Arvioidessamme hakemusta tutkimme muun muassa:

 • liittyykö toiminta vähemmistö- ja kielilakiin
 • ylläpitääkö ja kehittääkö toiminta paikallista ruotsinsuomalaista yhdistyselämää
 • edistääkö toiminta suomen kielen kehittymistä ja säilymistä
 • tavoittaako toiminta lapsia ja nuoria niin, että suomen kieli säilyisi yli sukupolvien

Seuranta ja selvitys

Hakemuksen hyväksymisen yhteydessä saatte selvityslomakkeen, joka on täytettävä ja lähetettävä selontekoa varten. Jos selvitys on puutteellinen, myönnetty avustus voidaan periä takaisin.

Onko sinulla kysyttävää?

Jos sinulla on kysyttävää Norrköpingin ruotsinsuomalaisille yhdistyksille suunnatusta yhdistysavustuksesta, ota yhteyttä:

Tora von Eckardstein (talar inte finska)

Puh. 011-15 24 10

tora.voneckardstein@norrkoping.se

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping