Driftbidrag – Demokrati och Inkludering

Syfte med driftbidraget

Driftbidrag är ett grundbidrag till hjälp för del av driftkostnaden till föreningar som ansvarar för uthyrning av allmänna samlingslokaler på landsbygden. Samlingslokalen ska hållas tillgänglig och bedömas viktig för Norrköpings kommun. Den ska vara en arena för aktiviteter och möten i närområdet samt en kraft för ett inkluderande samhälle.

Vem kan söka driftbidrag?

Bidragsberättigad förening:

Bidraget kan inte beviljas till: 

  • förening som äger eller driver anläggning för annat ändamål inom bidragsområdet Demokrati och inkludering
  • förening som hyr kommunala eller privata lokaler och anläggningar utan ägarliknande förhållanden
  • ökade driftkostnadsbehov till följd av större kommunala investeringar i den föreningsägda anläggningen
  • föreningsdriven anläggning som inte tillhör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Hur bedöms ansökan?

Föreningar beviljas den ersättningsnivå i beräkningsgrunder och schabloner som fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

Uppföljning och redovisning

Kultur- och fritidskontoret genomför kontroller av upprättade stadgar, årsmöteshandlingar och verksamhet. Vi besöker anläggningen vid behov.

Ansökan

Ansökningsperioden är från den 15 augusti till den 1 november.

Ansökningsformulär hittar du här

Om du har frågor vänligen kontakta Norrköpings kommuns kontaktcenter via e-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se eller kultur- och fritidskontoret via e-post:kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping