Vänortsbidrag

Syfte med vänortsbidraget

Vänortsbidraget kan sökas av föreningar som planerar ett utbyte med någon av Norrköpings vän- och samverkansorter.

Norrköpings vän- och samverkansorter är:

 • Odense, Danmark
 • Trondheim, Norge
 • Tammerfors, Finland
 • Klaksvik, Färöarna
 • Kopavógur, Island
 • Riga, Lettland
 • Linz, Österrike
 • Esslingen am Neckar, Tyskland

Syftet med vänortsbidraget är att uppmuntra och stödja internationell samverkan i föreningslivet genom utbyte med Norrköpings vän- och samverkansorter.

Vem kan söka vänortsbidraget?

Föreningar, som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag
Pdf, 226.3 kB.

Bidrag kan beviljas till

 • utbyte med förening eller annan organisation som bedriver samma eller liknande verksamhet som den förening som söker bidraget
 • stöd till resekostnader, om ansökan avser resa till någon av vänorterna
 • kostnader som uppstår vid aktiviteter i Norrköping, om ansökan avser att ta emot besök från någon av våra vänorter

Bidraget kan inte beviljas till

 • den gästande föreningens resekostnader
 • skolor

Hur bedöms ansökan?

Prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan.

Uppföljning och redovisning

I samband med att ansökan beviljas får ni en redovisningsblankett som ni ska fylla i och skicka in till redovisningstillfället. Om redovisningen är ofullständig kan vi kräva tillbaka beviljat bidrag.

Ansökan

I ansökan ska föreningen beskriva:

 • vilket syfte samarbetet har
 • vilken eller vilka vänorter utbytet avser
 • tid för besöket
 • specificerade rese-/mottagningskostnade
 • antal deltagare

I ansökan ska ni också skriva om ni har fått eller söker bidrag till projektet från någon annan än kultur- och fritidsnämnden.

En förening som söker bidrag för första gången ska även skicka med stadgar och årsmöteshandlingar.

Ansökan skickas eller lämnas till kultur- och fritidskontoret löpande under året.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping