Utvecklingsbidrag – Demokrati och Inkludering

Syfte med utvecklingsbidraget för demokrati och inkludering

Utvecklingsbidrag för demokrati och inkludering kan beviljas för projekt som främjar delaktighet och skapar nya mötesplatser för invånare i Norrköpings kommun.

Syftet är att möjliggöra innovativa arbetssätt som leder till ökad inkludering i det lokala samhället.

Utvecklingsbidrag kan sökas max två år i följd för samma projekt.

Observera att projektet inte får påbörjas innan beslut är fattat.

Vem kan söka utvecklingsbidrag för Demokrati och Inkludering?

Bidragsberättigad förening uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag Pdf, 226.3 kB.

Bidrag kan beviljas till:

  • nya idéer och initiativ i tillfällig projektform som främjar demokrati och inkludering i kommunen
  • initiativ för att utveckla verksamhet inom föreningen
  • projekt som inriktar sig mot kultur- och fritidsnämndens prioriterade målområden

Bidraget kan inte beviljas till:

  • redan påbörjade projekt, i det avseendet att föreningen får planera projektet, men inte påbörja själva genomförandet

Hur bedöms ansökan?

Utvecklingsbidrag kan sökas max två år i följd för samma projekt.

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

  • Prioriterad målgrupp är ungdomar i åldern 10-20 år.

När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på:

  • Kvalitet

Hur väl genomtänkt är projektet?

Hur planerar föreningen att genomföra projektet?

  • Långsiktighet

Är projektet väl förankrat i föreningen? Kan projektet på sikt integreras i den ordinarie verksamheten? 

  • Variation

Vi eftersträvar spridning bland utvecklingsbidragen

Uppföljning och redovisning

I samband med att ansökan beviljas får ni en redovisningsblankett som ni ska fylla i och skicka in till redovisningstillfället. Om redovisningen är ofullständig kan vi kräva tillbaka beviljat bidrag.

Eventuella bidragsöverskott ska betalas tillbaka till kultur- och fritidskontoret.

Ansökan

Ansökningen skickas in så tidigt som möjligt, dock senast 10 veckor innan projektstart.

Ansökningsformulär hittar du här

Om du har frågor vänligen kontakta Norrköpings kommuns kontaktcenter via e-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se eller kultur- och fritidskontoret via e-post:kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping