Utvecklingsbidrag – Demokrati och Inkludering

Syfte med utvecklingsbidraget för demokrati och inkludering

Utvecklingsbidrag för demokrati och inkludering kan beviljas för projekt som främjar delaktighet och skapar nya mötesplatser för invånare i Norrköpings kommun.

Syftet är att möjliggöra innovativa arbetssätt som leder till ökad inkludering i det lokala samhället.

Utvecklingsbidrag kan sökas max två år i följd för samma projekt.

Observera att projektet inte får påbörjas innan beslut är fattat.

Vem kan söka utvecklingsbidrag för Demokrati och Inkludering?

Bidragsberättigad förening uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag Pdf, 226.3 kB.

Bidrag kan beviljas till:

  • nya idéer och initiativ i tillfällig projektform som främjar demokrati och inkludering i kommunen
  • initiativ för att utveckla verksamhet inom föreningen
  • projekt som inriktar sig mot kultur- och fritidsnämndens prioriterade målområden

Bidraget kan inte beviljas till:

  • redan påbörjade projekt, i det avseendet att föreningen får planera projektet, men inte påbörja själva genomförandet

Hur bedöms ansökan?

Utvecklingsbidrag kan sökas max två år i följd för samma projekt.

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

  • Prioriterad målgrupp är ungdomar i åldern 10-20 år.

När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på:

  • Kvalitet

Hur väl genomtänkt är projektet?

Hur planerar föreningen att genomföra projektet?

  • Långsiktighet

Är projektet väl förankrat i föreningen? Kan projektet på sikt integreras i den ordinarie verksamheten? 

  • Variation

Vi eftersträvar spridning bland utvecklingsbidragen

Uppföljning och redovisning

I samband med att ansökan beviljas får ni en redovisningsblankett som ni ska fylla i och skicka in till redovisningstillfället. Om redovisningen är ofullständig kan vi kräva tillbaka beviljat bidrag.

Eventuella bidragsöverskott ska betalas tillbaka till kultur- och fritidskontoret.

Ansökan

Ansökningen skickas in så tidigt som möjligt, dock senast 10 veckor innan projektstart.

Ansökningsformulär hittar du här

Om du har frågor vänligen kontakta Norrköpings kommuns kontaktcenter via norrkoping.kommun@norrkoping.se eller Tillväxt- och utvecklingskontoret, Idrott, kultur och fritid via idrottkulturfritid@norrkoping.se

Kontakt

Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping