Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Bidrag till pensionärsföreningar

Syfte

Medlemsbidrag för pensionärsföreningar är ett grundbidrag till föreningar som arbetar för en meningsfull fritid och ökat inflytande för pensionärer, samt i huvudsak består av medlemmar med någon form av pension.

Syftet med bidraget är att skapa grundförutsättningar för föreningslivets samhällsnyttiga arbete samt att stötta det ideella arbete som utförs i föreningarna.

Medlemsbidraget består av ett fast bidrag per förening samt ett rörligt bidrag, som beräknas utifrån antalet medlemmar som är boende i Norrköpings kommun. Föreningar får den ersättningsnivå som fastställs årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Vem kan söka medlemsbidrag för pensionärsföreningar?

Bidragsberättigad förening:

Ansökan

Ansökningsperiod är mellan den 15 augusti till den 1 november varje år. Första gången er förening söker medlemsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden ska ni skicka med stadgar och årsmöteshandlingar.

Ansökningsformulär hittar du här

Om du har frågor kontakta vänligen kontakta Norrköpings kommuns kontaktcenter via e-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se eller kultur- och fritidskontoret via e-post: kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping