Råd och information om barn och ungas hälsa

Så här gör du när ditt barn är sjukt

Barn som går i förskola eller skola ska vara hemma vid sjukdom och vara feberfria minst ett dygn utan febernedsättande innan de återgår till förskolan eller skolan. Följ råd och rekommendationer från Vårdguiden 1177.

Behov av specialkost

Ansök om specialkost i e-tjänsten Specialkost i förskola och skola.

E-tjänsten Specialkost i förskola och skola

Information om specialkost i förskola och skola

Egenvård i förskola och skola

Kontakta rektor eller mentor om ditt barn har behov av egenvårdsinsatser under sin tid i förskolan eller skolan. Egenvårdsinsatser kan till exempel vara intag av läkemedel eller insulin/blodsockermätning.

Här hittar du blanketter om egenvård som du kan ladda ned och skriva ut. Blanketterna kan du även hämta hos din mentor eller klassföreståndare.

Blankett egenvård förskola och skola

Blankett egenvård vid diabetes

Huvudlöss

På 1177.se hittar du information om huvudlöss och vad du kan göra för att förebygga och behandla huvudlöss.

 

Huvudlöss - 1177.se