Specialkost i förskola och skola

Här hittar du information om specialkost i förskola och skola samt länk till anmälan om specialkost.

Bilden visar en blandning av olika frukter och grönsaker.

Måltiderna i förskolan och skolan ger barn och elever möjlighet till bra matvanor och energi för att utvecklas och tillgodogöra sig förskolans och skolans pedagogiska verksamhet. Måltiderna kan också väcka nyfikenhet på mat, miljö och hälsa.

Begreppet specialkost innefattar två delar; Specialkost av medicinska skäl och Anpassade måltider.

Specialkost av medicinska skäl

Specialkost av medicinska skäl innefattar behov av annan kost än befintlig matsedel på grund av kostrelaterade sjukdomar, födoämnesallergi och/eller andra överkänslighetsreaktioner.

Anpassade måltider

Med anpassade måltider menas anpassningar från matsedeln och/eller i måltidssituationen. Barn och elever behöver ibland anpassningar i kosten för att kunna äta och delta i måltidssituationen vid till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Anpassningen består av en enklare meny med några utvalda rätter som de flesta barn och elever accepterar. Denna meny är återkommande. Det är rektorn som fattar beslut om anpassade måltider.

Varje dag finns en vegetarisk rätt på matsedeln i kommunens förskolor och skolor. För att kökets personal ska veta hur många portioner som ska lagas behöver man anmäla behov av vegetarisk kost. Det görs i e-tjänsten för specialkost.

E-tjänst: Anmäla behov av specialkost i förskola och skola

Kostverksamheten ansvarar för att jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel inte finns som ingrediens i matlagningen eller som tillbehör.

Man har rätt att få specialkost när det finns behov av det, förutom vid indragen rätt till specialkost.

Indragen rätt till specialkost kan bli aktuellt när en elev inte gjort anspråk på överenskommen specialkost under två veckors tid. Detta kan vara på grund av frånvaro eller på grund av att förändrat behov har meddelats. Det är rektor som beslutar om indragen rätt till specialkost efter dialog med vårdnadshavare och eleven.

Inför ett nytt läsår görs ett utskick till vårdnadshavare och myndiga elever med en länk till e-tjänsten där man anmäler behov av specialkost.
E-tjänsten finns på Mina Sidor på kommunens webbplats.

E-tjänst: Anmäla behov av specialkost i förskola och skola

Du måste förnya din ansökan om specialkost för varje nytt läsår. Det gäller även om du inte byter skola eller förskola.

Om behovet av specialkost upphör meddelar du kökets personal och talar om att specialkost inte längre är aktuellt.

Läkarintyg vid behov av specialkost av medicinska skäl

Ett läkarintyg behöver lämnas vid:

  • Svår matallergi med akut allergisk reaktion
  • Funktionsnedsättande matallergi
  • Multiallergi
  • Luftburen matallergi
  • Celiaki

Läkarintyg begärs enligt överenskommelse med barnkliniken i Norrköping. Läkarintyget lämnas till kökets personal. Läkarintyget gäller tills läkaren utfärdar ett nytt läkarintyg. 

Intyg vid behov av omfattande anpassningar

Intyg begärs enligt överenskommelse med habiliteringen och psykiatrin i Norrköping. Intyg gäller vid behov av mer omfattande anpassningar som är utöver vad den anpassade måltidsmenyn innefattar. Intyget lämnas till kökets personal. Intyget gäller tills den som utfärdat intyget skriver ett nytt intyg eller behovet av intyg upphör.

Skolkafeterian och fritidsgården ska ha ett hälsosamt och attraktivt utbud, till exempel smörgåsar, yoghurt, berikade vegetabiliska drycker, frukt och smoothies.

Produkter som innehåller tomma kalorier, till exempel godis, sötade drycker eller energidryck, glass, bullar, kakor, kex, snacks, kan serveras eller säljas i begränsad omfattning vid speciella tillfällen.

  • Vårdnadshavare eller myndig elev ansvarar för att kökets personal har korrekta uppgifter som uppdateras vid förändring samt att meddela frånvaro till kökets personal. Kopia på läkarintyg lämnas till kökets personal.
  • Vårdnadshavaren eller myndig elev informerar kökets personal vid behov av mindre anpassningar vid t.ex. diabetes eller intellektuell funktionsnedsättning.
  • Vårdnadshavare informerar kökets personal vid behov av mat (sondnäring) via gastronomi/PEG/knapp. Vårdnadshavare lämnar en kopia på barnets/elevens egenvårdsplan och dietistens ordination till förskolan eller skolan samt kopior till kökets personal.
  • Vårdnadshavaren informerar kökets personal och förskolans eller skolans personal om barnet/eleven ska undvika vissa födoämnen på grund av kontaktallergi, korsreaktioner och/eller icke allergisk överkänslighet.
  • Vårdnadshavaren eller myndig elev ansvarar att maten vid behov kompletteras med kosttillskott.

Vårdnadshavare eller myndig elev vänder sig till rektor, ansvarig pedagog/mentor eller elevhälsan vid frågor om specialkost som vid behov hänvisar vidare till kökets personal. Frågor om måltidsmenyn och kostens innehåll hanteras av kökets personal.

Vårdnadshavaren eller myndig elev kan vid kostrelaterade hälsoproblem, exempelvis födoämnesallergi, vända sig till ansvarig läkare, sjuksköterska eller dietist på barnkliniken eller vårdcentralen för råd gällande kost och näringsintag.