Våga fråga

Våga fråga är ett informationsmaterial om suicidprevention. Materialet riktar sig till skolpersonal och kan användas som ett stöd i det suicidpreventiva arbetet. Handboken riktar sig till skolpersonal och affischer, informationskort och foldrar vänder sig till ungdomar. Materialet kan användas i löpande kampanjer. Här kan du ladda ner materialet.

Läs mer om Våga fråga här

Handbok om suicidprevention som riktar sig till skolpersonal

Handbok för skolpersonal

Handbok med råd, tips och checklistor för skolpersonal och elevhälsoteam.

Ladda ner handboken för skolpersonal Pdf, 515.9 kB.

Affisch om våga fråga suicidprevention

Affisch

Affischering på skolan kan göras som återkommande kampanjer under läsåret för att informera lärare och elever.

Ladda ner affischen Pdf, 153.7 kB.

Folder om våga fråga suicidprevention

Folder

Foldern fokuserar på suicidpreventivt bemötande och innehåller mer text och information än de små korten.

Ladda ner foldern Pdf, 625.2 kB.

Kort om våga fråga suicidprevention

Informationskort

Korta lathundar för suicidpreventivt bemötande som är tänkta som små kort att ha på bord och i receptioner, för att vara lätta att ta med och stoppa i fickan. Informationskorten innehåller även kontaktuppgifter.

Ladda ner informationskorten Pdf, 113.3 kB.

Kontakt
Therese Björnstam
Leg. psykolog