Lämna klagomål på fristående förskola eller annan pedagogisk omsorg

Här kan du lämna synpunkter och klagomål på verksamheter inom fristående förskola, pedagogisk omsorg. Du kan givetvis vara helt anonym. Vill du ha återkoppling anger du dina kontaktuppgifter.

*=obligatoriskt

Vilken verksamhet gäller det? * (obligatorisk)
Vilken verksamhet gäller det?Skriv enhetens namn i fältet
Vad gäller dina synpunkter/ klagomål? * (obligatorisk)
Vad gäller dina synpunkter/ klagomål?Har du varit i kontakt med enheten som ärendet gäller? * (obligatorisk)
Har du varit i kontakt med enheten som ärendet gäller?
Hur vill du bli kontaktad?
Hur vill du bli kontaktad?
Ange dina kontaktuppgifter
Ange dina kontaktuppgifter