Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Albäcken

Albäckens förskola är en av åtta förskolor som ingår i Kvillinge förskolor. Den ligger nästan mitt i Åby. Förskolan renoverades 2016 och består idag av fyra avdelningar med åldersnära grupper, där cirka 70 barn går.

Albäckens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Vi har ett tillagningskök där vår kock lagar vår mat. Vi äter våra måltider gemensamt i en matsal. Vi har en stor gård som är indelad i flera små gårdar runt om förskolan och som inbjuder till utforskande, lek och lärande. Pedagogerna skapar olika undervisningstillfällen ute på gården flera gånger i veckan.

På Albäckens förskola arbetar idag 13 pedagoger fördelat på fyra avdelningar samt en kock. Vi har också tillgång till utvecklingspedagog och specialpedagog som stödjer och utvecklar kvalitén på vår förskola tillsammans med pedagogerna och rektor.

På vår förskola arbetar vi med ett projekterande arbetssätt. För oss innebär det att vi tar utgångspunkt i barn och pedagogers gemensamma engagemang och med hjälp av pedagogisk dokumentation driver vi tankar och idéer framåt. För oss är det viktigt att alla som spenderar sin tid på förskolan ska känna att de ingår i ett meningsfullt sammanhang och att de kan bli sitt bästa jag tillsammans med andra.

Leken och det lustfyllda lärandet är viktiga komponenter när vi planerar vår undervisning. Pedagogerna styr undervisningen med hjälp av målen i läroplanen och ger varje enskilt barn så goda förutsättningar att lyckas som möjligt. Vårt material och våra miljöer är viktiga byggstenar i barnens utforskande och lärande och vi har ett rikt utbud av såväl digitala verktyg, skapande- och konstruktionsmaterial. Vi har material som kanske inte alltid är tänkta för barn men som får barn att tänka.

Vår förskola vilar på en demokratisk grund. För oss innebär det att alla ska ha möjlighet att göra sin röst hörd, se värdet i att kunna förhandla samt se olikheter som en tillgång. Dessa värden finns med oss i allt vi gör, i vår planerade undervisning, vid rutinsituationer, i hur vi möblerar på avdelningarna och självklart i vårt bemötande av både barn och deras familjer.

Hos oss är alla välkomna och vi säkerhetsställer att vi lever våra värden genom att systematiskt följa upp och utvärdera förskolans verksamhet, utbildning och undervisning.

Vi vill ge alla barn möjligheten att bli sitt bästa jag och därför är det viktigt för oss att ha ett gott och nära samarbete med barnens viktigaste personer, vårdnadshavarna. Vår strävan är att alltid finnas där i de viktiga dagliga samtalen.

Vi bjuder också in till föräldramöten där information, dialog och workshops varvas för att skapa så goda relationer som möjligt.

Våra utvecklingssamtal bygger på dialog mellan förskola och hem för att ge barnet bästa förutsättningar att utvecklas och lära på sitt unika sätt.

Alla Kvillinges förskolor har ett gemensamt tematak:
”Tillsammans berättar vi om och rör oss i vär(l)den”

Syftet med det temat är att våra barn ska känna att de är en del av det samhälle vi lever i och att på ett lustfyllt och demokratiskt sätt tillsammans mötas kring dagens viktiga frågor. Våra barn behöver ge oss nya sätt att tänka, skapa kunskap som är gångbar i vår tid. Vi vill också hålla stort fokus på barnens språkliga utveckling samt vikten av god hälsa i form av dans och rörelse.

På varje förskola arbetar pedagoger och barn sedan med olika fokus utifrån temat på ett projekterande och processinriktat sätt, d.v.s. de reflekterar om olika frågor som engagerar och dyker upp. De utforskar och ställer hypoteser och för att ta tillvara på så många olika sätt att lära och förstå jobbar vi med flera estetiska uttrycksformer, vi arbetar hundraspråkligt.

Hela förskolan renoverades 2015.

Vår kock tillagar vår mat utifrån de kostriktlinjer som kommunen tagit fram. De yngsta barnen äter på sin avdelning, de övrig 3 avdelningarna äter i matsalen. Vi ser våra måltider som en pedagogisk stund där vi samtalar och reflekterar tillsammans om dagens händelser och andra för barnen aktuella frågor och tankar.

Mer om Albäcken

Beskrivning: Projekterande, pedagogisk dokumentation, lustfyllt lärande, åldersnära grupper, spännande och utforskande lärmiljöer inne och ute.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Maria Wegner
011-15 29 33

Sjukanmälan
Sker via IST home appen.

  • Vid frågor om plats, faktura, IST home app
  • Kontakt Norrköping
    011-15 00 00

Hitta till Albäcken