Berlocken

Berlocken ligger i Vilbergen och bildar enhet tillsammans med Galaxens förskola. Förskolan har en stor, härlig och utmanande utemiljö. Förskolan har nära till skog och natur och en stor gård som är under utveckling.

Berlockens förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Berlocken arbetar vi aktivt med att skapa en vi-känsla hos både barn och personal.

  • 1-3 år Rubinen och Drakstenen
  • 3-5 år Safiren, Smaragden och Diamanten

Vi på Berlockens förskola består av engagerade pedagoger, både förskollärare, barnskötare och annan personal med barnets bästa i ständigt fokus där vi upptäcker och lär tillsammans med barnen. Pedagogerna är fördelade på sju avdelningar. På enheten har vi även tillgång till en utvecklingspedagog som stöttar arbetslagen i det pedagogiska arbetet samt en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Vi arbetar aktivt utifrån ett professionellt förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen.

Vi arbetar för att skapa ett lustfyllt lärande där vi utgår från barnens nyfikenhet, intresse och erfarenhetsvärld.

Vi strävar efter att dela in barnen i mindre grupper under en stor del av dagen både inne och ute för att ännu bättre kunna möta varje enskilt barn.

Vår förskola har stort fokus på språkundervisning för att ge varje barn möjlighet att kommunicera på olika sätt genom dagsschema, bild- och tecken som stöd med mera.

Vi är en värdegrundad förskola vilket innebär att vi arbetar för att barnen ska känna trygghet och tillit till varandra, pedagogerna och miljön.

Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematisk i hur vi arbetet med värdegrunden.

Vi har fokus på ett lustfyllt lärande där vi utforskar och upptäcker värden tillsammans I NUET.

I NUET står för våra ledord:

  • Inflytande
  • Nyfikenhet
  • Utforskande
  • Empati
  • Trygghet

Dessa ledord genomsyrar utbildningen på förskolan.

Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola. De dagliga samtalen är viktiga för oss och vi värdesätter att alla ska känna sig välkomna till oss.

Vi har också olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och fördjupande samtal.

Vi arbetar projektinriktat med ett gemensamt tema utifrån språk och matematik.

Vår förskola har ett eget tillagningskök. Under måltiderna får barnen möjlighet att utveckla sin självständighet. Måltiden ser vi som ett lärtillfälle och en viktig tid för reflektion och samtal.

Kom gärna och besök oss. Ring och boka tid för besök på telefon 073-853 15 88 (avdelningen Rubinen).

Mer om Berlocken

Beskrivning: Eget kök, miljö, hälsa

Årskurser: Förskolor

Rektor
Pia Ekeblom
011-15 33 20

Administratör
Pernilla Jonsson
073-853 15 27

Avdelningar
Drakstenen: 073-853 15 87
Rubinen: 073-853 15 88
Smaragden: 073-853 15 90
Safiren: 073-853 15 89
Diamanten: 073-853 15 91

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Berlocken