Björkbacken

Björkbacken ingår i enheten Kolmårdens förskolor. En ny förskola med fyra avdelningar är under uppbyggnad. Förskolan är nu inhyst i paviljonger och har i nuläget tre avdelningar, en för de yngre och två för de äldre barnen.

Björkbackens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Barnen i fokus

Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Här får barnen möjlighet att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Varje barn ska ges förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sina förmågor. Förskolans utbildning ska med leken i centrum lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en trygg plats för alla barn.

Hos oss är det viktigt att våra miljöer och material inbjuder till lek och utforskande under hela dagen. Vi pedagoger arbetar aktivt med vad vi erbjuder barnen och varför. Vi strävar efter att utgå från det som engagerar barnen när vi planerar våra erbjudanden. Vi arbetar också aktivt kring värdegrundsfrågor både i barngruppen och på pedagognivå.

Goda relationer med hemmet

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns värld. Du är alltid välkommen att hälsa på och ta del av ditt barns dag hos oss. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola.

Alla vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss. Vi har också under året olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och fördjupande samtal.

Hör av dig till förskolans personal eller till rektor för att få mer information eller för att boka ett besök.

Varmt välkommen!

Mer om Björkbacken

Beskrivning: Närliggande skog, språk, rörelse

Årskurser: Förskolor

Rektor
Anne-Charlotte Isaksson
011-15 78 81
Skicka e-post

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Björkbacken