Fröbelgården

Fröbelgårdens förskola ligger vid Röda stan/Marielund, nära Folkparken, och i närheten av kollektivtrafik. Vi har fem avdelningar med cirka 80 barn: två avdelningar för de allra yngsta och tre avdelningar för barn i åldern 2,5-5 år.

Fröbelgårdens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Vi har en stor varierad gård med utrymme för lek, lärande samt lugn och ro.

Vi arbetar för en likvärdig förskola utifrån styrdokumenten "Läroplan för förskolan Lpfö98/18", Barnkonventionen, Norrköpings kommuns uppdragsplan och Norrköpings förskolors utvecklingsplan.

Här kan du se en film om våra verksamheter

På vår förskola arbetar det cirka 20 medarbetare: förskollärare, barnskötare och annan personal. Erfarna pedagoger med ett medvetet barnfokus och närvarande förhållningssätt skapar trygghet, medkänsla, respekt, nyfikenhet och kreativitet.

Inom enheten finns en utvecklingspedagog som handleder pedagogerna i det systematiska kvalitetsarbetet och en specialpedagog.

Tillsammans med Järnvägen, Nektarinen och Lagerlunda förskola ingår Fröbelgården i enheten Marielund & Lagerlundas förskolor.

Alla barn ska lyckas! Våra innehållsrika undervisningsmiljöer erbjuder barnen många möjligheter till lärande, utforskande och samarbete. Barnen väljer själva: eget arbetet, tillsammans med kamrater eller delta i de projekt som pågår. Vi följer barnen, inspirerar, utmanar och lyssnar. Barn uppmuntras vara självständiga, ta initiativ till lek, lärande och bygga fina relationer.

Vi är lyhörda för barnens vetgirighet och utforskar världen tillsammans.

Vi arbetar språkutvecklande och lägger stort fokus på språkundervisningen i förskolan

Utifrån barnen intressen jobbar vi på avdelningen i olika projekt och olika teman. Det kan vara kortare och längre processer som vi också dokumenterar.

Vi använder gården och närmiljön som en del i undervisningen och våra projekt fortsätter utomhus. Odling har till exempel varit en del i projekten på förskolan.

Vi har en lugn och inkluderande atmosfär. Vi bemöter varandra med positivitet, glädje och respekt. Alla är olika och vi är alla lika mycket värda. Pedagogerna försöker lära känna alla barn på förskolan. Barnen blir trygga i det större sammanhanget, exempelvis så sjunger vi tillsammans, allihopa, en gång i veckan!

Vi arbetar systematiskt för att få en trygg förskola. Alla barn ska känna sig trygga, sedda och bli lyssnade på. Vi kartlägger, planerar och följer upp för att motverka diskriminering och alla former av kränkande behandling.

Ett gott samarbete, och trygga vårdnadshavare, är också viktiga delar för vårt arbete. Alla ska känna att man kan komma med sina funderingar och frågor, och känna att man blir lyssnad på. De dagliga samtalen är viktiga för oss.

Tillsammans följer vi upp varje barns utveckling och erbjuder vårdnadshavare utvecklingssamtal en gång per år, men man är alltid välkommen att be om extra samtal.

På förskolar har vi ett eget kök där vi lagar maten.

Matsedel

Mer om Fröbelgården

Beskrivning: Eget kök, grön förskola, Reggio Emilias filosofi, Vygotskijs pedagogik, Qualiscertifierade

Årskurser: Förskolor

Rektor
Susanna Aalto
011-15 79 79
Skicka e-post

Biträdande rektor
Aina Andersson
011-15 79 73

Administratör
Angelie Ullgren
011-15 34 12
Skicka e-post

Avdelningar
Skalman
076-127 17 23
Skicka e-post

Katten Jansson
076-127 17 24
Skicka e-post

Lille Skutt
076-127 17 25
Skicka e-post

Bamse
076-127 17 26
Skicka e-post

Husmusen
076-127 17 27
Skicka e-post

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Fröbelgården