Galaxen

Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar enhet tillsammans med Berlockens förskola. Förskolan har en stor härlig och utmanande utemiljö. Förskolan har nära till skog och natur och en stor gård som är under utveckling.

Galaxens förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Galaxen arbetar vi aktivt med att skapa en vi-känsla hos både barn och personal. Vi har fem avdelningar:

  • 1-3 år: Avdelningarna Solen och Månen
  • 3-4 år: Avdelningarna Planeten och Kosmos

Vi på Galaxens förskola består av engagerade pedagoger, både förskollärare, barnskötare och annan personal med barnets bästa i ständigt fokus där vi upptäcker och lär tillsammans med barnen.

Pedagogerna är fördelade på fem avdelningar. På enheten har vi även tillgång till en utvecklingspedagog som stöttar arbetslagen i det pedagogiska arbetet samt en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Vi arbetar aktivt utifrån ett professionellt förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen.

Vi arbetar för att skapa ett lustfyllt lärande där vi utgår från barnens nyfikenhet, intresse och erfarenhetsvärld.

Vi strävar efter att dela in barnen i mindre grupper under en stor del av dagen både inne och ute för att ännu bättre kunna möta varje enskilt barn.

Vår förskola har stort fokus på språkundervisning för att ge varje barn möjlighet att kommunicera på olika sätt genom dagsschema, bild- och tecken som stöd med mera.

Vi har fokus på ett lustfyllt lärande där vi utforskar och upptäcker värden tillsammans i nuet.

I nuet står för våra ledord:

  • Inflytande
  • Nyfikenhet
  • Utforskande
  • Empati
  • Trygghet

Dessa ledord genomsyrar utbildningen på förskolan.

Vi är en värdegrundad förskola vilket innebär att vi arbetar för att barnen ska känna trygghet och tillit till varandra, pedagogerna och miljön.

Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematisk i hur vi arbetet med värdegrunden.

Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola. De dagliga samtalen är viktiga för oss och vi värdesätter att alla ska känna sig välkomna till oss.

Vi har också olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och fördjupande samtal.

Vi har ett tematiskt arbetssätt, där vi arbetar med olika projekt. Just nu arbetar vi med tema "Genom teknik och matematik skapas samspel och kommunikation". Ett tema eller projekt kan pågå under kortare eller en längre tid.

Vår förskola får mat från Ektorpsskolans kök. Under måltiderna får barnen möjlighet att utveckla sin självständighet. Måltiden ser vi som ett lärtillfälle och en viktig tid för reflektion och samtal.

Matsedel

Kom gärna och besök oss. Ring och boka in en tid för besök på telefonnummer 011-15 29 32.

Mer om Galaxen

Beskrivning: Utomhusmiljö

Årskurser: Förskolor

Rektor
Johanna Martinsson
011-15 14 33

Administratör
Pernilla Jonsson
073-853 15 27

Avdelningar:
Månen: 073-853 15 62
Solen: 073-853 15 63
Planeten: 073-853 15 66
Kometen: 073-853 15 65
Kosmos: 073-853 15 64

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Galaxen