Järnvägen

Järnvägens förskola ligger i området Marielund i centrala Norrköping och är en mångkulturell förskola, med närhet till natursköna parker och kollektivtrafik.

Järnvägens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Vi har en stor gård som erbjuder spännande möjligheter för undervisning och lek. Förskolan har fyra avdelningar med cirka 65 barn:

  • Röda vagnen och Blå vagnen: barn i åldern 1–3 år
  • Gula vagnen och Gröna vagnen barn i åldern 3–5 år

Här kan du se film om vår verksamhet

På vår förskola arbetar tolv förskollärare och barnskötare. Här träffar du trygga vuxna, välutbildade förskollärare och barnskötare. Inom enheten finns en utvecklingspedagog som handleder pedagogerna i det systematiska kvalitetsarbetet och en specialpedagog.
Förskolorna Järnvägen, Fröbelgården, Nektarinen, Lagerlunda ingår alla i samma organisation.

I förskolan lägger vi grunden till det livslånga lärandet. Undervisning sker genom våra miljöer, vårt material, förhållningssätt och genom att barnen lär sig av varandra. Pedagogerna är med och bidrar till stillsamhet och arbetsro för att främja koncentration, lärande, trygghet och relationer.

Pedagogerna inspirerar, utmanar, lyssnar och bekräftar för att främja barnens självständighet, initiativförmåga och medfödda nyfikenhet. Vi tänker att motivation är förutsättning för att inlärning ska ske, så därför är barns egna val viktigt. Att arbeta självständigt eller att ingå i projekt som pågår innebär att vi skapar förutsättningar för varje enskild individ.

Järnvägens förskola – platsen där vi skapar förbindelser mellan värden och omvärlden. Tillsammans skapar vi en social och kulturell mötesplats där ledorden solidaritet, nyfikenhet, kunskap och glädje präglar vårt förhållningssätt i varje möte.

Vår vision ska ge en bild av pedagogernas arbete med barnens trygghet, som är en förutsättning för att barn ska kunna lära.

Vi arbetar systematisk för att få en trygg förskola. Alla barn ska känna sig trygga, sedda och bli lyssnade på. Vi kartlägger, planerar och följer upp för att motverka diskriminering och alla former av kränkande behandling.

Vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling finns dokumenterat i planen mot diskriminering och kränkande behandling. Dokumentet finns tillgänglig att läsa på förskolan. Prata gärna med förskolans personal om du vill veta mer om hur vi arbetar med likabehandling och FN:s konvention om barnens rättigheter.

Utifrån läroplanens intentioner, enhetens mål och barnens intressen arbetar varje avdelning med olika teman och projekt . Barnens intressen, åsikter och behov påverkar hur vi planerar utbildningen och projektets längd. Ta gärna del av projektarbetet i den dagliga kontakten vid hämtning.

Ett gott samarbete , trygga vårdnadshavare, är en viktig del av vårt arbete. Alla ska känna att man kan komma med sina funderingar, frågor och känna att man blir lyssnad på. De dagliga samtalen är viktiga för oss. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar.

Vi erbjuder vårdnadshavare "lära känna samtal" och utvecklingssamtal under året. Du är välkommen att be om extra samtal när behov finns. Utvecklingssamtalet är ett forum där vi tillsammans pratar om ditt barns trivsel, behov, utveckling och lärande. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är ett bra tillfälle att stämma av hur barnet mår och hur dagen har varit.

Har du synpunkter på förskolans verksamhet kan du i första hand prata med pedagogerna på plats. Du kan också vända dig till rektor.

Förskolans lokaler är nyrenoverade i maj 2022. Lokalen är i två plan: en avdelning på nedre plan och tre avdelningar på övre plan. Varje avdelning har en egen ateljé och flera rum som ger möjlighet till ett rikt och varierat lärande. Förskolan har ett gemensamt ”torg”, där öppning och stängning sker. Förskolans gårdar utmanar och kompletterar inomhusmiljöns utbildningsutbud.

Vi har en personal som serverar våra måltider i förskolan och som gör det lilla extra för att det ska bli en trivsam och näringsrik måltid. Hon gör frukost, mellanmål och serverar lunch från Hagaköket.

Matsedel

Mer om Järnvägen

Beskrivning:

Årskurser: Förskolor

Rektor
Susanna Aalto
011-15 79 79
Skicka e-post

Biträdande rektor
Aina Andersson
011-15 79 73

Administratör
Angelie Ullgren
011-15 34 12
Skicka e-post

Avdelningar
Blå vagnen
072-53 96 186
Skicka e-post

Röda vagnen
072-539 61 88
Skicka e-post

Gröna vagnen
072-507 14 45
Skicka e-post

Gula vagnen
072-539 61 87
Skicka e-post

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Järnvägen