Jursla

Jursla är en av åtta förskolor som ingår i Kvillinge förskolor. Förskolan ligger i Jursla.

Jursla förskola, exteriör

Vår verksamhet

Förskolan renoverades 2014–2015 och består idag av 5–6 avdelningar med åldersnära grupper där cirka 90–106 barn går. Förskolan är uppdelad i två hus, varav en del är en paviljong med två avdelningar.

På Jursla förskola har vi ett tillagningskök där vår kock lagar vår mat. Vi äter våra måltider gemensamt i matsal men även på avdelningarna i paviljongen. Vi har flera relativt stora gårdar runt omkring hela förskolan. Gården inbjuder till utforskande, lek och lärande. Vi har närhet till skog, bäck och andra spännande utforskningsbara platser i vår närhet.

På Jursla förskola arbetar idag 20-21 pedagoger fördelat på sex avdelningar samt en kock. Vi har också tillgång till utvecklingspedagog och specialpedagog som stödjer och utvecklar kvalitén på vår förskola tillsammans med pedagogerna och rektor.

På vår förskola arbetar vi med ett projekterande arbetssätt. För oss innebär det att vi tar utgångspunkt i barn och pedagogers gemensamma engagemang och med hjälp av pedagogisk dokumentation driver vi tankar och idéer framåt. För oss är det viktigt att alla som spenderar sin tid på förskolan ska känna att de ingår i ett meningsfullt sammanhang och att de kan bli sitt bästa jag tillsammans med andra.

Leken och det lustfyllda lärandet är viktiga komponenter när vi planerar vår undervisning. Pedagogerna styr undervisningen med hjälp av målen i läroplanen och ger varje enskilt barn så goda förutsättningar att lyckas som möjligt. Vårt material och våra miljöer är viktiga byggstenar i barnens utforskande och lärande och vi har ett rikt utbud av såväl digitala verktyg, skapande- och konstruktionsmaterial. Vi har material som kanske inte alltid är tänkta för barn men som får barn att tänka.

Vår förskola vilar på en demokratisk grund. För oss innebär det att alla ska ha möjlighet att göra sin röst hörd, se värdet i att kunna förhandla samt se olikheter som en tillgång. Dessa värden finns med oss i allt vi gör, i vår planerade undervisning, vid rutinsituationer, i hur vi möblerar på avdelningarna och självklart i vårt bemötande av både barn och deras familjer.

Hos oss är alla välkomna och vi säkerhetsställer att vi lever våra värden genom att systematiskt följa upp och utvärdera förskolans verksamhet, utbildning och undervisning.

Vi vill ge alla barn möjligheten att bli sitt bästa jag och därför är det viktigt för oss att ha ett gott och nära samarbete med barnens viktigaste personer, vårdnadshavarna. Vår strävan är att alltid finnas där i de viktiga dagliga samtalen.

Vi bjuder också in till föräldramöten där information, dialog och workshops varvas för att skapa så goda relationer som möjligt.

Våra utvecklingssamtal bygger på dialog mellan förskola och hem för att ge barnet bästa förutsättningar att utvecklas och lära på sitt unika sätt.

Alla Kvillinges förskolor har ett gemensamt tematak:
”Tillsammans berättar vi om och rör oss i vär(l)den”

Syftet med det temat är att våra barn ska känna att de är en del av det samhälle vi lever i och att på ett lustfyllt och demokratiskt sätt tillsammans mötas kring dagens viktiga frågor. Våra barn behöver ge oss nya sätt att tänka, skapa kunskap som är gångbar i vår tid. Vi vill också hålla stort fokus på barnens språkliga utveckling samt vikten av god hälsa i form av dans och rörelse.

På varje förskola arbetar pedagoger och barn sedan med olika fokus utifrån temat på ett projekterande och processinriktat sätt, d.v.s. de reflekterar om olika frågor som engagerar och dyker upp. De utforskar och ställer hypoteser och för att ta tillvara på så många olika sätt att lära och förstå jobbar vi med flera estetiska uttrycksformer, vi arbetar hundraspråkligt.

2014-2015 renoverades det stora huset fyra avdelningar och 2018 växte Jursla förskola med två paviljonger så att vi idag är sex avdelningar.

Vår kock tillagar vår mat utifrån de kostriktlinjer som kommunen tagit fram. De yngsta barnen äter på sin avdelning, de övrig 3 avdelningarna äter i matsalen. Vi ser våra måltider som en pedagogisk stund där vi samtalar och reflekterar tillsammans om dagens händelser och andra för barnen aktuella frågor och tankar.

Matsedel

Mer om Jursla

Beskrivning: Projekterande, pedagogisk dokumentation, lustfyllt lärande, åldersnära grupper, spännande och utforskande lärmiljöer inne och ute.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Maria Wegner
011-15 29 33

Avdelningar
Berget: 072-738 25 30
Bäcken: 072-738 25 50
Ängen: 072-738 25 29
Skogen: 072-738 25 28
Lunden (paviljong): 072-738 25 48
Gläntan (paviljong): 072-738 25 47

Kök
072-738 25 49

  • Sjukanmälan
    Sker via IST home appen.

  • Vid frågor om plats, faktura, IST home app
    Kontakt Norrköping
    011-15 00 00

Hitta till Jursla förskola