Klockans förskola

Klockans förskola öppnade i november 2022. Förskolans verksamhet finns i nuläget i paviljonger i Klingsberg.

Klockans förskola

Vår verksamhet

Klockans förskola har fyra avdelningar: Gula Klockan och Röda Klockan, som är för de yngre barnen samt Blåa Klockan och Gröna Klockan, som är för de äldre barnen. Vi har en grön och variationsrik förskolegård. I närområdet finns flera grönområden, lekparker och kulturutbud i form av museum och bibliotek som kommer att användas i utbildningen.

Sammanslagning med Målgränds förskola

Utbildningskontoret har tagit beslut om en planerad sammanslagning av Klockans förskola och Målgränds förskola. Förskolorna kommer sammanföras i en ny förskola som kommer ligga i Ektorp, på adress Målgränd 4. Den nya förskolan planeras att starta i augusti 2026 och kommer ha sex avdelningar.

Verksamheterna på förskolorna fortsätter som vanligt till dess den nya förskolan står klar, först då blir sammanslagningen aktuell.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och den ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi erbjuder en trygg och välkomnande miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vårt tema - Naturens skatter

Inom vår enhet arbetar vi med gemensamt tema, ”Naturens skatter”. Genom ett temainriktat arbetssätt blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka utbildningen och undervisningen. Det görs bland annat genom att vi tar tillvara på flödet av barnens tankar och idéer vilket leder till en mångfald i lärandet.

Kreativa uttryckssätt i undervisningen

I utbildningen och undervisningen använder vi oss av olika uttryckssätt så som lek, rörelse, skapande, fantasi, musik, sånger, ramsor, dans, sagor, berättande, teknik, digitala verktyg med mera. Vi arbetar aktivt med att stärka barnens intresse och nyfikenhet inför att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Hos oss lär barnen enskilt, i grupp och tillsammans med vuxna.

Vi arbetar aktivt med att skapa genomtänkta rika miljöer, både inomhus och utomhus. Miljöer och material väljs utifrån att de ska locka till lek, aktivitet och ge barnen möjlighet att utforska, lära och få nya erfarenheter.

På våra avdelningar finns ateljéer där barnen får vara kreativa och i samspel med andra kan upptäcka och utforska olika material och tekniker.

Vi har en språkstimulerande miljö och ser böcker, bilder och samtal som betydelsefulla för barns språkutveckling.

Vår utemiljö inbjuder till lek, aktivitet och utforskande. Vi arbetar aktivt med att göra tillägg på förskolegården. Det med syfte att skapa en variation och rika möjligheter till undervisning, lek och lärande. Vi använder oss av vår närmiljö och det som den erbjuder i vår utbildning och undervisning.

Vi får mat från Vattentornets förskola där man har egna kockar som lagar god och näringsriktig maten från grunden.

De dagliga samtalen med vårdnadshavare är viktiga för oss. Vi vill ha ett förtroendefullt samarbete och relation mellan hem och förskola. Alla vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och få möjlighet att diskutera tankar kring utbildningen. Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i utbildningen. Du kommer även kontinuerligt bjudas in till möten, familjesammankomster av olika slag, utvecklingssamtal med mera.

Vi har förmånen att samarbeta med Linköpings universitet genom att bland annat handleda förskollärarstudenter.

Kontakta gärna Sara, rektor för Klockans förskola så kan du få höra mer om vår utbildning och undervisning.

Vill du hälsa på?

Från och med 1 november 2022 kommer vi kunna ta emot besök på måndagar mellan klockan 13.00 och 14.00. Ring förskolan och meddela innan du kommer så vi kan planera för ditt besök.

Varmt välkommen!

Mer om Klockans förskola

Beskrivning: Ny förskola som öppnade 1 november 2022.

Årskurser: Förskola

Rektor
Sara Westerdahl
011-15 10 44
Skicka e-post

Administratör
Åse Hjelm
011-15 10 78
Skicka e-post

Sjukanmälan
Använd appen IST Home

Avdelningar
Gula Klockan: 072-464 00 55
Röda Klockan: 072-581 27 33
Blåa Klockan: 072-583 69 84
Gröna Klockan: 072-581 27 32

Kök
072-254 80 68

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Klockans förskola