Nyckelpigan

Nyckelpigans förskola ligger i Hageby. Förskolan består av ett stort hus med fyra avdelningar. På avdelningarna går barnen tillsammans med andra barn i samma ålder.

Nyckelpigans förskola, exteriör

Vår verksamhet

På enheten har vi två utvecklingspedagoger som handleder och stöttar arbetslagen och vi har även en specialpedagog och logoped som arbetar praktiknära med pedagoger, föräldrar och barn.

Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken och våra pedagogiska ställningstaganden sammanfattas i våra värdeord; trygghet, glädje, delaktighet, lärande och professionellt förhållningssätt. Med hjälp av dessa ord förhåller vi oss aktivt till förskolans pedagogiska grundsyn: en tro på det kompetenta barnet.

Vi arbetar aktivt för att ge varje barn en trygg, kreativ och lärorik dag på förskolan. De pedagogiska miljöerna skapas för lärandesituationer som uppmuntrar till nyfikenhet och lustfyllt utforskande genom leken. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra vår verksamhet för barn, föräldrar och pedagoger.

Läroplanen för förskolan och Norrköpings kommuns verksamhetsidé ligger till grund för vår målsättning, dokumentation och utvärdering.

Vi har egen kock som lagar maten till alla avdelningar. Vi använder ekologiskt, svenskt och närproducerat så mycket som möjligt.

Matsedel

Mer om Nyckelpigan

Beskrivning: Förskolans pedagogiska grundsyn: en tro på det kompetenta barnet.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Emma Lilienberg
011-15 28 38
Skicka e-post

Biträdande rektor
Emma Kvarnheden
011-15 22 98
Skicka e-post

Administratör
Camilla Henriksson
011-15 25 59
Skicka e-post

Specialpedagog
Sari Gjein

Kurator
Sofie Ernman

Kök
072-748 53 45

Avdelningar
Trollsländan: 072-748 53 46
Humlan: 072-748 53 47
Fjärilen: 072-748 53 48
Biet: 072-748 53 49

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Nyckelpigan