Paletten

Palettens förskola är en nybyggd förskola som ligger nära Vrinneviskogen.

Palettens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Vi erbjuder en inspirerande palett av möjligheter till utforskande och kunskap för våra barn. Hos oss sker det första steget i barnens livslånga lärande och i utbildningsresa.

Våra pedagoger har ett nyfiket och medforskande arbetssätt där vi arbetar tillsammans med barnen. Vi värnar om en inbjudande miljö där alla får möjlighet att växa, utmanas, lära och ansvara tillsammans oavsett ålder.

Vi fokuserar på medvetenhet och undervisningsstrategier kring språkutvecklande arbetssätt dagligen tillsammans med barnen. Språket är en viktig del och grunden till allt lärande.

Vi delar barngrupperna i mindre grupper i undervisningen för att alla barn skall få möjlighet att bli sitt bästa jag.

Vi arbetar i nära samarbete mellan avdelningar för barnens trygghet. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete med förebyggande insatser och insatser som utgår från barnens perspektiv och barnkonventionen.

Paletten är en nybyggd förskola med sex avdelningar och en avdelning i paviljong. Alla avdelningar har tillgång till en inspirerande ateljé där skapande och kreativitet är i fokus.

Vi har en stor gård som bjuder in till lek och motoriska utmaningar. På gården finns mycket grönska, odlingslådor med mera.

Från Palettens förskola är det nära till Vrinneviskogen och kringliggande grönområden som vi ofta besöker.

På Paletten finns ett eget kök. Måltiderna har fokus på variation och matglädje. Vi har en gemensam matsal med rum i rummen för harmoniska matsituationer.

Mer om Paletten

Beskrivning: Inspirerande och stor gård, språkutvecklande arbetssätt, eget kök

Årskurser: Förskola

Rektor
Jenny Eriksson
011-15 24 50
Skicka e-post

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Paletten