Skatten

Skattens förskola ligger naturnära i området Navestad. Förskolan, som har sex åldersnära avdelningar för barn mellan 1 och 5 år, bjuder in till aktiviteter och mötesplatser både inne och ute.

Skattens förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Skattens lever vi värdet av välkomnandet och organiserar för att välkomna alla, att mötas av en förskola som bjuder in till nyfikenhet, förundran, förväntan, lustfylldhet och glädje.

Vi arbetar i åldersnära grupper och fyra av våra avdelningar ligger runtom Hjärtat och på andra våningen finns avdelningen för våra äldre barn.

Vi är kunskapande och medskapande människor med en nyfikenhet att delta och möta varandra. Vi tar ansvar för att utbilda barnen till demokratiska samhällsmedborgare vilket omfattar mänskliga rättigheter, respekt för allt levande, hållbar utveckling, demokrati, medbestämmande, delaktighet, värdegrund, likabehandling och stark identitet. Vi tror på den kompetenta människan. Vem kan vi bli – tillsammans?

Vi möter barnens nyfikenhet, kreativitet och glädje och gör det möjligt att bli delaktiga på många olika sätt. I vår utbildning får barnen testa sina tankar, frågor och idéer om världen och livet. Vi ställer frågor utifrån det som leks och görs och tillsammans tittar vi nära på det barnen undersöker och utforskar. Vi kopplar ihop innerummet med uterummet – vi befinner oss i magiska sfärer.

Skattens förskola ligger naturnära i området Navestad. Avdelningarnas och Hjärtats ateljéer är viktiga och betydelsefulla i utbildningen. Här möts olika kulturer och sammanhang och uppmärksammar värden, traditioner och historia, språk och kunskaper.

Förskolan invigdes i februari 2017 och är byggd så att den bjuder in till aktiviteter och mötesplatser både inne och ute.

I Matateljén avnjuts alla dagens måltider som tillagas av Skattens egna kockar. Råvaran är viktig för oss, all mat på Skatten lagas från grunden av rena råvaror. I uterummet odlar vi våra egna grönsaker som gör det möjligt att följa grödornas process. Måltidspedagogiken genomsyrar måltiderna med ett utforskande och lustfyllt lärande. Tilltron till det kompetenta barnet samt barnet som rättighetsbärare skapar en gemenskap där alla bidrar efter bästa förmåga.

Mer om Skatten

Beskrivning: En förskola som bjuder in till nyfikenhet, förundran, förväntan, lustfylldhet och glädje.

Årskurser: Förskolor

Avdelningar
Ametisten: 072-597 40 02
Kristallen: 072-597 40 01
Opalen: 072-597 40 03
Rubinen: 072-574 75 11
Smafiren: 072-574 75 14

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Skatten