Vrinneviskogens förskola

Vrinneviskogens förskola är en nybyggd förskola i Vrinnevi. Förskolan öppnade upp i augusti 2022.

Vrinneviskogens förskola, exteriör

Vrinneviskogens förskola är en lekcertifierad förskola med fyra avdelningar, där leken har en central plats i barnens utbildning. Vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling och skapar mötesplatser där barnen ges möjligheter att samspela och språka.

Våra lokaler

Vrinneviskogens förskola blir en ny och fräsch förskola med moderna lokaler. De pedagogiska lärmiljöerna uppmuntrar barnen till lärande och lustfyllt utforskande genom leken, både inomhus och utomhus.

Vi har en matsal där barn och pedagoger äter sina måltider under dagen.

Utemiljön

Vi vill ge barnen möjlighet att skapa en relation till naturen. Vi använder oss av närmiljön och skogens möjligheter till att till att växla mellan utforskande ute och inne.

Personal

På Vrinneviskogens förskola arbetar förskollärare och barnskötare på våra avdelningar men i vår organisation finns också specialpedagog, logoped och utvecklingspedagoger.

Måltider

Vi har en matsal där barn och pedagoger äter sina måltider under dagen.

Vår organisation

Alla som kliver in på Vrinneviskogens förskola ska känna en trygghet, glädje och delaktighet. Med hjälp av dessa ord förhåller vi oss aktivt till förskolans läroplan och alla barns möjlighet till utveckling och lärande.

För oss är relationskapandet viktigt och samarbetet mellan hem och förskola.

Mer om Vrinneviskogens förskola

Beskrivning: Nybyggd förskola som öppnade i augusti 2022

Årskurser: Förskola

Biträdande rektor
Emma Kvarnheden
011-15 22 98
Skicka e-post

Administratör
Lena Forsbeck
011-15 15 56

Utvecklingspedagog
Anna Pettersson
072-593 96 01

Specialpedagog
Sari Gjein

Kurator
Sofie Ernman

Köket
072-464 00 24

Avdelningar
Igelkotten
072-748 53 40

Ekorren
072-748 53 41

Björnen
072-748 53 42

Räven
072-748 53 43

Hitta till Vrinneviskogens förskola