Solgläntan

Solgläntans förskola är belägen i Lagerlundaområdet. Förskolan är omgiven av en stor gård och har närhet till grönområden vilket möjliggör en varierad undervisning där barnen får upptäcka nya saker.

Solgläntans förskola, exteriör

Vår verksamhet

Solgläntans förskola har tre avdelningar, två för de yngsta barnen och en avdelning för de äldre. Här går cirka 53 barn.

Solgläntans förskola är belägen i Lagerlundaområdet.

Förskolan är omgiven av en stor gård och har närhet till grönområden vilket möjliggör en varierad undervisning där barnen får upptäcka nya saker.

Solgläntans förskola har tre avdelningar, två för de yngsta barnen och en avdelning för de äldre. Här går cirka 53 barn.

Utbildningen och undervisningen hos oss utgår från styrdokumenten för förskola, som bland annat är:

  • Läroplanen för förskola (Lpfö18)
  • Utvecklingsplan för Norrköpings förskola
  • Skollagen
  • Barnkonventionen

Styrdokumenten säger bland annat att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och att den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska också utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Det utgår vi ifrån i arbetet med barnens lärande.

Vi arbetar i mindre grupper med olika projekt för att barnen ska få den tid de behöver samt utmanas utifrån deras förutsättningar och tidigare erfarenheter. Arbetssättet ger möjlighet att möta och utmana barnet efter behov och intressen.

Vi erbjuder alla barn en trygg, utforskande och lärande miljö.

Barnens nyfikenhet, lust att lära och deras olikheter ses som en tillgång i utbildningen och undervisningen.

Vi bedriver ett systematiskt värdegrundsarbete.

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i centrum. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola.

Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss.

Vi har temat hållbar framtid i enheten. Genom att vi arbetar tematiskt ger vi barnen möjlighet till utforskande, fantasi, kreativitet och tilltro till sin egen förmåga.

Smultronets förskola får sin mat levererad från Hagaköket.

Matsedel

Mer om Solgläntan

Beskrivning: Projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation

Årskurser: Förskolor

Rektor
Maria Lindqvist
011-15 77 83

Avdelningar
Månen: Skicka e-post
Solen: Skicka e-post
Stjärnan: Skicka e-post

Sjukanmälan: IST home appen

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Solgläntan