Borgsmoskolan

Borgsmoskolan ligger mellan Klockaretorpet och Skarphagen vid Norrköpings västra in fart i nära anslutning till skogen och Borgsmo IP. Skolan har cirka 200 elever i årskurs 7-9.

Borgsmoskolan arbetar för en trygg lärandemiljö med studiefokus och där vi alla möter varandra med respekt. Vi vuxna på skolan har ett tätt samarbete kring våra elever. Som elev på Borgsmoskolan har du nära kontakt med vuxna förebilder som hjälper dig att utvecklas.

Alla våra elever arbetar med en egen Chromebook enligt ”en till en” samt har tillgång till lärplattformen Classroom. De senaste åren har vi utvecklat vårt arbete bland annat genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, formativt förhållningssätt samt betyg och bedömning. Kommande läsår kommer vi gå vidare i vår utveckling genom att lära oss mer om normkritiskt förhållningssätt och satsa på elevernas läsutveckling.

Så är man en bussig Borgsmoare

Borgsmoskolans värdegrund
Vi på Borgsmoskolan:

 • Visar varandra hänsyn och bemöter varandra med vänlighet.
 • Använder ett språk som är vårdat.
 • Kränker inte varandra i varken ord eller handling.
 • Hjälper och stödjer varandra.
 • Respekterar allas rätt till arbetsro.
 • Hjälps åt att hålla rent, snyggt och klotterfritt.

Borgsmoskolans ordningsregler
Vi på Borgsmoskolan:

 • Kommer väl förberedda till lektionen med rätt lektionsmaterial.
 • Använder på lektionerna datorn enbart i studiesyfte.
 • Låter inte mobiltelefonen ta bort fokus från undervisningen.
 • Ger varandra arbetsro.
 • Stannar i klassrummet hela lektionstiden. Behöver du lämna klassrummet frågar du din lärare.
 • Äter eller dricker inte i salarna under lektionstid.
 • Ställer i ordning möbler i klassrummen och övriga lärmiljöer.

Mer om Borgsmoskolan

Beskrivning: Trygghet, trivsel, studiero

Årskurser: 7-9

Rektor
Maja Thorsén Arkstål
011-15 31 14

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Kurator
Linda Feta
072-59 86 849

Skolsköterska
Eva Andersson
072-59 86 677

Studie- och yrkesvägledare Pernilla Sjöberg
076-33 69 956

Hitta till Borgsmoskolan