Dagsbergs skola

Dagsbergs skola ligger på Vikbolandet cirka 6 km från Norrköpings flygplats. Skolan ligger nära Arkösundsvägen (väg 209) med goda bussförbindelser.

Vi har cirka 140 elever på skolan från förskoleklass upp till årskurs 3, två klasser per årskurs, förutom förskoleklassen som under detta läsåret har valt att arbeta som en stor klass och gruppera sig under dagen. Skolan har en stor och fin skolgård som omges av hagar och åkrar.

Skolan har långa anor och redan på 1920-talet började delar av byggnaderna färdigställas för skolundervisning. De gamla röda husen är kulturminnesmärkta men dessvärre inte längre lämpliga som skollokaler.

På Dagsbergs skola arbetar cirka 25 medarbetare och en rektor. Elevgrupperna i F-3 består av två klasser i varje årskurs med cirka 20 elever i varje klass; två pedagoger i varje klass (en fritalärare och en ämneslärare). På skolan har vi hög andel behöriga lärare i skolämnen och lärare i fritidshem. Från läsåret 22/23 så har vi startat med att lärarna hämtar en ny grupp elever i förskoleklass och följer gruppen i fyra år. Hos oss följer årskurslaget i förskoleklass med upp till årskurs 3 (vårt mål, men kan påverkas av föräldraledighet, studier osv.)

På skolan finns ett elevhälsoteam med två specialpedagoger/speciallärare, kurator, skolsköterska och rektor. Skolans trygghetsteam består av lärarpersonal från skola och fritidshem, kurator samt rektor.

Vårt fritidshem öppnar kl. 06.15 och stänger kl.18.30 om behov finns. Fritidshemmet är stort då 90% av våra elever har fritidshemsplacering. Utevistelse har en stor plats i fritidshemmets verksamhet. Vi har också samarbete med kyrkan som genomför aktiviteter med eleverna vissa eftermiddagar (valfritt).

Elevens kunskapsinhämtning börjar hos oss i förskoleklassen där vi på ett lekfullt sätt arbetar med läs- och skrivförberedande övningar, matematik och olika teman. Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg elevgrupp med fokus på sociala samspel. Hos oss följer årskurslaget i förskoleklass med upp till årskurs 3 (vårt mål, men kan påverkas av föräldraledighet, studier och så vidare).

Vi strävar efter en hög måluppfyllelse för alla våra elever. Vi följer därför kontinuerligt upp elevernas kunskapsinhämtning för att säkerställa en positiv utveckling oavsett förutsättningar. Vi prioriterar läsinlärningen i tidig ålder och individanpassar undervisningen utifrån elevernas behov.

Hela skolan arbetar för att samtliga elever ska trivas och utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Vi strävar efter en god studiero i samtliga klasser och att alla elever ska vara delaktiga i sin skolgång genom exempelvis klassråd och elevråd. På skolan arbetar vi tillsammans, bland annat genom fadderverksamhet, för att alla elever ska känna sig trygga.

Vi är måna om att elever på vår skola ska känna sig trygga och omfattas av en god värdegrund. Under flera år har vi arbetat med ett värdegrundsmaterial som kallas STAR. Vi kommer nu inför läsåret 23/24 lägga till en bokstav nämligen K (kunskap). Vi är också inne i ett projekt med Uppsala universitet och kör nu igång vårt andra år. Projektet bygger på ett trygghets- och studierogrundande arbetssätt på beprövad och vetenskaplig grund som kallas IBIS.

Vi arbetar aktivt med vårt trygghetsarbete vid bråk och kränkningar. I vår ”Plan mot kränkande behandling och diskriminering” finns arbetet utförligt beskrivet. En mer lättläst variant har arbetats fram och ges till alla elever.

Vi möter elevrepresentanter i elevråd en gång i månaden och uppskattar alltid att eleverna ger synpunkter på skolan och undervisningen.

Vårdnadshavare är alltid välkomna till oss. Två gånger per termin träffas föräldrarepresentanter för varje klass i ett föräldraråd. Protokoll kommer ut till alla för att läsas.

Frukost serveras nere på frita för de som kommer mellan 7:00-7:30. Lunch och mellanmål serveras i vår matsal under vanlig skolvecka. När det är lite färre barn till exempel på lov så brukar vi mysa till det med att laga och äta målen nere på fritidshemmet.

I matsalen serveras lunch som tillagats på Söderportens skola i Norrköping. Vi är ett serveringskök med personal från Skolmåltidsservice.

Mer om Dagsbergs skola

Beskrivning: Omtyckt lågstadieskola på landet med närhet till stan.

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Frida Dahlström
011-15 53 62
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Fritidshem och personalrum
011-15 54 53 (telefonsvarare finns)
073-853 16 22 (för sms)

Förskoleklass
073-853 16 30
073-853 16 32

Årskurs 1
1A: 072-507 14 75
1B: 073-853 16 28

Årskurs 2
2A: 073-853 16 33
2B: 073-853 16 34

Årskurs 3
3A: 073-853 16 35
3B: 073-853 16 21

Skolsköterska
Jessica Holmlund
011-15 37 72 (finns på skolan måndagar och tisdagar)

Kurator
Maria Sjösten
011-15 54 58
Skicka e-post
(finns på skolan måndagar, tisdagar och fredagar)

Speciallärare/specialpedagog
Marie Österström
Skicka e-post
Malin Tigerberg
Skicka e-post

Skoladministratör
Pixie Silvo telefon
011-15 54 71

Skolmatsalen
011-15 54 56


Hitta till Dagsbergs skola

Dokument