Diamanten - världens skola

Diamantens skola ligger i Navestad med närhet till skog och sjö. I samma byggnad finns även Diamantens förskola.

Diamanten präglas av ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som stödjer eleverna mot högre måluppfyllelse. Vi vill förbereda våra elever för deras fortsatta studietid så att de i framtiden ska kunna få det yrke de önskar och kämpar för. För oss är ett positivt klimat och respekt för varandra en självklarhet. Vår strävan är att vara en skola där alla känner sig trygga. Fråga oss gärna om Du vill veta mer om det arbetet.

Diamantens skola

Diamantens skola utgörs av årskurserna F-6 samt vårt fritidshem som är uppdelat på två likvärdiga avdelningar. De ca 200 eleverna är fördelade på sju klasser i skolan med två mentorer i varje klass, på fritidshemmet finns ungefär 80 barn inskrivna. Skolan och fritidshemmet är beläget i Guldringen och husen är en ombyggnad av bostadslägenheter vilket gör varje klassrum unikt.

Vår verksamhetsidé

På Diamanten analyserar och utvärderar vi vår verksamhet för att skapa så bra förutsättningar för lärande som möjligt. Vi arbetar med synligt lärande vilket innebär att vi ser undervisningen ur elevens perspektiv och synliggör inte bara vad eleven ska lära sig utan också hur eleven lär sig. Vi arbetar systematiskt med kvalitetsarbete och strävar efter höjda kunskapsresultat, att bibehålla trivseln och att stärka varje lärare i sitt ledarskap. Vi satsar på vår rastverksamhet och har aktiviteter som främjar trivsel och trygghet. Vår elevhälsa med skolsköterska, kurator, specialpedagoger och fritidsledare jobbar nära våra verksamheter.


Vi vill att varje elev ska få uppleva och delta i undervisning och verksamhet som stärker dem som personer och ger dem erfarenheter att ta med sig in i framtida studier och yrkesliv.

Fritidshem

Fritidshemmet har en bred verksamhet med extra inriktning mot musik, teater, idrott och natur. Vi anordnar aktiviteter varje dag i syfte att öka måluppfyllelsen och självklart erbjuder vi möjlighet till rekreation och vila.

Mer om Diamanten - världens skola

Beskrivning: Aktivt lärande, musikteater, idrott/hälsa

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Malin Thunström
011-15 54 86
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Skolsköterska
Lotta Abrahamsson
011-15 64 22

Hitta till