Djäkneparksskolan

Djäkneparksskolan är en årskurs 7-9 skola i hjärtat av Norrköping. Här går 474 elever och årskurs 7 har sex paralleller och årskurs 8-9 har fem paralleller. Skolan har en trevlig, trygg och tillmötesgående atmosfär. Skolans huvudbyggnad byggdes 1961 i funkisstil och har idag fräscha och ändamålsenliga lokaler efter en omfattande renovering. Vi kommer att flytta in i den nyrenoverade Oskarsskolan och där bedriva vår bild, teknik, musik och NO-undervisning från vårterminen 2024.

Lär känna oss på Djäkneparksskolan!

Kunskap, studiero och trygghet är viktigt på Djäkneparksskolan och hos oss kan alla lyckas.

Har du ett barn som ska börja årskurs 7? Välkommen till oss!

På Djäkneparksskolan arbetar 62 medarbetare och det finns två rektorer. Vi arbetar i årskursvisa arbetslag, ett för varje årskurs. På skolan finns ett elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, psykolog och specialpedagoger från varje arbetslag. Rektor ingår i elevhälsoteamet.

På skolan finns också ett trygghetsteam med kurator, och pedagoger från alla arbetslag. Rektor ingår i skolans trygghetsteam.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling.

Vi arbetar för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt och strävar efter hög måluppfyllelse. Vi arbetar efter modeller för likvärdiga lektioner, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och elevernas delaktighet. Genom detta ger vi varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina egna förutsättningar. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som relation och kvalitet skapas och vi arbetar efter mottot att “alla kan lyckas”!

Vi arbetar för att alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan. Därför har vi ett aktivt värdegrundsarbete och ett förebyggande trygghetsarbete. Våra pedagoger fikar och umgås med våra elever för att skapa trygghet i korridoren. Våra elevstödjare arbetar uppsökande och rör sig både i klassrummen , i korridorerna och ute på skolgården.

Vårt trygghetsteam träffas varje vecka och elevrådet och elevskyddsombuden går trygghetsvandringar.

Vi har klassråd varje vecka på mentorstid och vi har elevråd, elevskydd, biblioteksråd och DARK (Djäkneparks Anti Rök Klubb) en gång i månaden.
Föräldramöten sker en gång per termin och vi bjuder alltid in blivande åk. 7:ors elever och föräldrar till ett informationsmöte på vårterminen innan de börjar åk. 7.

På vår Blogg djakneparksskolan.blogspot.com finns uppdaterad information från varje mentor och rektorerna.

Djäkneparksskolan är en profilskola med profiler i basket, dans, fotboll, bild, slöjd, musik, foto, programmering, internationellt arbete, laga och baka, Journalist, schack och TFM. Eleverna väljer profil efter intresse och har dem ett pass i veckan.

Profilerna är klassöverskridande och åldersblandade och bedrivs i åk 7 och 8. I åk 9 har eleverna TFM (Tid För Måluppfyllelse) med inriktning mot att nå gymnasiebehörighet.

Djäkneparksskolan har en skolrestaurang med tillagningskök. Vi erbjuder närproducerad och god mat dagligen i form av en dagens rätt och dagens vegetariska rätt. Djäkneparksskolan har vunnit utmärkelser för sin salladsbuffé.

En dag i veckan äter vi helt vegetariskt och hälften av alla livsmedel är ekologiska.

Djäkneparksskolan har ett café som erbjuder smörgåsar och frukt till försäljning. Eleverna på skolan är jourelever i cafeterian och tar också hand om enklare sysslor i vår skolrestaurang en gång per läsår.

Vi har höga förväntningar på våra elever. Det innebär att vi tror på dem och att alla kan om de vill. Vi arbetar efter mottot att “alla kan lyckas”!

Mer om Djäkneparksskolan

Beskrivning: Basket, dans, fotboll, bild, slöjd, musik, foto, programmering, laga och baka och block.

Årskurser: 7-9

Rektor
Anders Eriksson
011-15 31 33

Rektor
Josefin Eriksson
011-15 31 10

Sjukanmälan skola
Appen Skola24
011-444 14 96

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Expedition
Emma Holmqvist
011-15 31 30
Skicka e-post

Kuratorer
Eva Pedersen
011-15 31 48

Skolsköterska
Therese Leiris
011-157917

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Katja Virtanen
011-15 31 56

Kökschef
Jaana Kähkönen
011-15 31 39

Hitta till Djäkneparksskolan