Hagaskolan

Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping.

Platser kvar till höstterminen 2024

Det finns fortfarande platser kvar till höstterminen 2024. Se nedan.
Till musikklass krävs särskild ansökan och färdighetsprov.

 • Åk 4 ordinarieklass. Enstaka i musikklass.
 • Åk 5 musikklass
 • ÅK 6 ordinarieklass
 • Åk 7 ordinarieklass och musikklass
 • Åk 8 enstaka platser ordinarieklass

Vill du söka till musikklass kontaktar du vår expedition:
E-post: hagaskolan@norrkoping.se
Telefon: 011-15 32 48

Vill du söka till ordinarie klass så ansöker du via e-tjänsten "Barnomsorg och grundskola" på Mina sidor.

Vår vision

På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

Våra ledord är:

 • trygghet och glädje
 • framtidstro
 • lust att lära.

Norrköpings musikklasser

Musikklasser är grundskoleklasser i årskurserna 4-9 med utökad musikundervisning inom ramen för grundskolans läroplan. Vi använder körsång som verktyg för musikalisk kunskapsutveckling. Sång i stämmor i stora grupper är en av musikklassernas grundidéer – en idé som varit bärande i Norrköpings musikklasser sedan starten 1960. I Norrköping finns musikklasser på Hagaskolan och Navestadsskolan.

Målet med utbildningen är att ge eleverna en god musikalisk grund för framtida musicerande i olika genrer. I musikklasserna får elever med särskilda färdigheter i sång en extra stimulans i sin musikaliska utveckling. Eleverna ges möjlighet att utveckla goda kunskaper musikämnets olika delar samt särskild träning av sin förmåga att sjunga i kör och att framträda inför publik.

I ett gemensamt musicerande där alla enskilda röster behövs skapas samhörighet mellan elever oavsett ålder, kön och religion.

Musikämnet innehåller:

 • Röstvård med tonbildning
 • Körsång
 • Notläsningsövningar
 • Gehörslära
 • Musiklära
 • Musiklyssnande med musikhistoria
 • Rörelse och dans
 • Grundläggande instrumentalundervisning och ensemblespel
 • Musikskapande

I undervisningen ingår också offentliga konserter och andra framträdanden. Dessa är en viktig del av verksamheten. Norrköpings musikklasser är en väletablerad del av stadens kulturliv.

Ansökningsformulär och mer information om Norrköpings musikklasser

KOOPERATION SCHULE

Samarbetsskola till Humboldtuniversitetet i Berlin

Sedan hösten 2014 har Hagaskolan varje termin tagit emot lärarstudenter från Humboldt universitetet i Berlin. Humboldtuniversitetet erbjuder sina lärarstudenter praktik vid skolor runt om i världen för att studenterna skall få yrkeserfarenhet i en ny kulturell miljö. Syftet är att få en inblick i landets skolsystem, undervisningsmetoder samt lära känna landets kultur inom och utanför skolan.

WILLKOMMEN

Mer om Hagaskolan

Beskrivning: Musik

Årskurser: 4-9, Musikklasser

Rektor åk 4-6
Anne-Sofie Ottosson
011-15 33 58
Skicka e-post

Rektor åk 7-9
Karolina Palmborg
011-15 18 25
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Om ditt barn har specialkost ringer du även till köket på
011-15 32 74

Arbetslag 4
073-853 15 26

Arbetslag 5
072-539 61 09

Arbetslag 6
072-597 41 89

Arbetslag 7
072-593 95 62

Arbetslag 8
072-593 95 61

Arbetslag 9
073-853 15 19

Arbetslagsrum musik
072-597 40 62

Skolbiblioteket
072-539 61 11

Skolsköterska
011-15 32 68

Skolkurator
072-584 72 64

Studie- och yrkesvägledare
073-020 20 98

Specialpedagog
072-517 45 91

Hitta till Hagaskolan

Dokument