Kättinge skola

Kättinge skola ligger på Vikbolandet cirka fyra mil öster om Norrköping mot Arkösund. På skolan finns förskola, förskoleklass, fritidshem och klasserna 1-5 som alla delar på samma lokaler.

Vår vision

Eftersom skolan ligger mitt i naturen så känns det naturligt att arbeta mycket med miljö och natur. Skolan har en egen skolskog och en skolträdgård. Skolan inklusive förskolan, arbetar i projektet att öka barn och elevers intresse för naturvetenskap och teknik. Projektet drivs i samarbete med Skolverket och Östsam.

Att använda uterummet, både i lek och lärande, är en viktig del i att skapa nyfikenhet i naturvetenskap och teknik, men även i språk och matematik. Relationer mellan barn och elever är en annan viktig del för lärandet och det är en framgångsfaktor att vi har barnen hos oss från 1 år till 11 år.

Kättinge skola har ett förebyggande och främjande förhållningssätt, där logoped, specialpedagog och speciallärare samarbetar kring barns tal- och språkutveckling redan från start i förskoleklass.

Mer om Kättinge skola

Beskrivning: Utomhuspedagogik, NO/teknik

Årskurser: F-5, Fritidshem

Rektor
Emelie Lagerwall
011-15 61 68
Skicka e-post

Rektorstöd
Tomas Ekholm
0722-54 36 51

Skolsköterska
Susan Nilsson
011-15 61 30
Skicka e-post

Kurator
Angelica Hjortstig
0730-20 17 62
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Kättinge Skola
011-15 63 55

Fritidshem
011-15 63 56,
070-573 56 01

Köket
011-15 63 58

Hitta till Kättinge skola