Mosstorpskolan

Mosstorpskolan är en 4-9-skola med cirka 400 elever, belägen i Skärblacka 18 km väster om Norrköping. Vår skola har närhet till natur, badhus, ishall, idrottshall, fritidsgård och "Blacka Musik".

Mosstorpskolan tillhör Skärblackaspåret vilket innebär att elever som börjar årskurs 4 kommer från Parkskolan, till åk 7 kommer även elever från Kimstad- och Vångaskolan.

Vi har 15 klasser som är indelade i årskursvisa arbetslag. Vi har ett nära samarbete med Blacka fritidsgård som leder rastaktiviteter och finns med i flera sammanhang i klassernas arbete.

På Mosstorpskolan arbetar vi för att skapa trygghet och trivsel, vilket vi anser är grunden för allt lärande. Hos oss ges elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar för sitt lärande.

På Mosstorpskolan arbetar tre rektorer och ca 60 medarbetare som är organiserade i fem arbetslag. Gemensamt för dessa lag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling.

På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, socialpedagog samt rektorer. Vi har även ett trygghetsteam där kurator samt personal från samtliga arbetslag är representerade.

”På Mosstorpskolan mår eleverna bra, och vet hur de tar hand om sig själv och andra. De är trygga och vågar vara den de är. Eleverna respekterar och accepterar allas likheter och olikheter, och tar ansvar för varandra. Eleverna har kunskaper för att bli självständiga i sina studier och liv, och känner sig hoppfulla inför framtiden. De har även kunskaper om hur de kan påverka samhället, och känner till sina rättigheter och skyldigheter.”

På Mosstorpskolan står lärande och trygghet i fokus. Vi anpassar lärandemiljön och undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.

Vi arbetar för att eleverna ska bli medvetna om sitt lärande och se sina framsteg. Skolans medarbetare arbetar för att ge konkret återkoppling, i rätt tid och på en lämplig nivå till våra elever. På så sätt utvecklar eleverna motivation och strategier för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Lektionerna på Mosstorpskolan följer en gemensam lektionsstruktur där vi har arbetat fram en modell för hur vi startar, genomför och avslutar lektioner. Eleverna får låna varsin dator (Chromebook) för att kunna arbeta med våra digitala lärverktyg så som Classroom och digitala läromedel.

På Mosstorpskolan står lärande och trygghet i fokus. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Därför har vi ett aktivt värdegrundsarbete och ett förebyggande trygghetsarbete bland annat genomför mentorerna värdegrundsövningar med olika teman.

Skolans trygghetsteam arbetar systematiskt kring vårt främjande och förebyggande arbete för att alla elever ska känna sig trygga på skolan.

Vi bjuder in till föräldramöten i början av varje termin och vid behov. Du som vårdnadshavare har en dialog med elevens mentor under hela skolgången genom utvecklingssamtal men också vid behov kontakt via telefon eller e-post.

Eleverna har inflytande över sin vardag genom dialog med mentor och undervisande lärare. Skolan har även ett elevråd med representanter från alla klasser för ett mer formellt inflytande.

Skolans lokaler renoverades och byggdes ut 2015. Eleverna har sin undervisning i ämnessalar som är välutrustade och ändamålsenliga.

Mosstorpskolans skolrestaurang drivs i Kostenhetens regi. Där arbetar en kökschef och tre kockar. Varje dag serveras dagens rätt, en vegetarisk rätt och ibland en tredje maträtt. Vi lagar så mycket mat som möjligt från grunden och till det serveras ett rikligt salladsbord, ekologisk mjölk, flora och knäckebröd.

Vi vill servera näringsriktiga och välsmakande måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Bra kost är en grundsten till god hälsa och ökar välbefinnandet samt möjligheten att prestera sitt bästa.

I skolan har eleverna tillgång till ett café som bland annat erbjuder smörgåsar, frukt, dryck och yoghurt till försäljning.

Vi förväntar oss att elever följer skolans ordningsregler och gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar. Ibland blir saker fel och då pratar vi om det inträffade så att vi, elever och vuxna, lär oss tillsammans.

Av vårdnadshavare förväntar vi oss intresse i elevens skolgång, möjligheten till kommunikation och att vi samarbetar gällande elevens utveckling i skolan. Via Classroom kan du följa vad ditt barn arbetar med i de olika ämnena, datum för prov, inlämningar och andra typer av examinationer.

Vi förväntar oss att våra elever kommer till skolan utvilade och med frukost i magen. Eleverna kommer i tid och har rätt material med sig. Vi förväntar oss att du som förälder tar kontakt med skolan om du undrar något eller om du ser ett problem som vi behöver lösa tillsammans.

Mer om Mosstorpskolan

Beskrivning: Grundskola åk 4-9

Årskurser: 4-9

Rektor
Carita Johansson
011 15 22 93

Biträdande Rektor
Teresia Malm
0725 98 66 67

Biträdande Rektor
Malin Eklund
0724 68 34 82

Skolsköterksa
0761 27 17 31

Kurator
0725 82 18 42

Studie- och yrkesvägledare
0730 20 20 44

Vaktmästare
0725 99 13 73

Expedition
011-15 18 75

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Hitta till Mosstorpskolan