Oxelbergsskolan

Oxelbergsskolan ligger i mitten av Oxelbergen och har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6.

Vi har cirka 200 elever på skolan och av dessa finns ungefär 110 barn även på vårt fritidshem. Vi är en liten skola som erbjuder mycket kunnig och engagerad personal som arbetar med att kombinera aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Det ser vi leder till elevernas utveckling.

Våra ledord är: Kunskap, trygghet, glädje, språkklimat och respekt.

På vår skola arbetar cirka 25 medarbetare och en rektor. Vi arbetar i arbetslag, totalt finns tre arbetslag F-3, 4-6 och fritidshemmet. På skolan finns också ett elevhälsoteam där rektor, kurator, skolsköterska och speciallärare ingår. Skolan har också ett trygghetsteam.

På Oxelbergsskolan fokuserar vi på att synliggöra elevers lärande och utmana eleverna i undervisningen. När eleverna börjar i förskoleklass på Oxelbergsskolan möts de av pedagoger som genom leken visar eleverna in i skolans värld. Vi arbetar med olika teman på ett lekfullt sätt med språklek, praktisk matematik, musik och rörelse. Vi arbetar för att öka elevernas delaktighet och utveckla deras förmåga att ta ansvar. På skolan utgår vi från ett språkutvecklande arbetssätt.

På Oxelbergsskolan satsar vi på digitalisering och i åk 4-6 har varje elev en egen dator. Även i förskoleklass och åk 1-3 är tillgången till datorer god vilket gör datorerna till en naturlig del i undervisningen. Vi har pulsträning på skolan tre dagar i veckan och vi arbetar med konceptet Trivselledare där vi har inplanerade rörelsepauser och rastaktiviteter under veckan.

På fritidshemmet har vi ca 120 elever som är uppdelade på två avdelningar, Kvisten och Grenen. Vi har öppet måndag till fredag kl. 6.15-18:00. Vi erbjuder frukost och mellanmål, vid studiedagar och feriedagar serveras även lunch.

Fritidshemmet arbetar efter kap 4 i Lgr 11. Vi erbjuder dagligen olika former av aktiviteter som till exempel lekar och idrott i gymnastiksalen, estetisk verksamhet och utomhuslek och aktiviteter. Detta gör vi för att stimulera elevernas olika intressen, behov och sociala utveckling.

Det finns alltid utrymme för fri lek hos oss. I leken utvecklar barn sin sociala kompetens. De lär sig att samspela med andra, kompromissa, skratta, känna sympati och empati. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande.

Vi arbetar mycket med att skapa trygga och goda lärmiljöer för att ge alla elever de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. I alla klassrum finns exempelvis interaktiv tavla, bildstöd, timetimer och färgkodade scheman. Vi har ett trygghetsteam (kurator och lärare) som jobbar aktivt med värdegrundsarbete och våra ledord trygghet, glädje, respekt och lärande på skolan.

Varje klass har klassråd och två representant som sedan deltar i skolans elevråd. Rådet leds av en av våra grundskollärare mot fritidshem. Vi har också ett matråd där elever från alla klasser finns representerade och som leds av en lärare och kostpersonalen på skolan. Skolans rektor deltar ibland på möten. På fritidshemmet 2-3 finns fritidsråd. Vi har också trivselledarmöte varje tisdag där eleverna bland annat får vara med och planera rörelsepauser och rastaktiviteter.

Oxelbergsskolan byggdes 1966 och lokalerna är förbättrats under åren. Vi jobbar mycket kring att skapa goda lärandemiljöer för barnen utifrån lokalernas utformning. Alla lokaler nyttjas väl av personalen, vilket möjliggör en hel del arbete i halvklass. På skolan har vi lokaler som möjliggör för ämnen som bild, musik, slöjd och idrott. De ämnen som vi behöver låna lokaler är hemkunskap och språkval.

Eleverna äter sin skollunch i vår Restaurang. Vi erbjuder dagligen dagens rätt och salladsbuffé. En dag i veckan äter vi helt vegetariskt och hälften av alla livsmedel är ekologiska. Här träffar ni Maria och Robin som serverar både frukost, lunch och mellanmål varje dag.

Förväntningar på dig som elev:

 • Du gör ditt bästa på lektionerna
 • Du följer skolans ordningsregler
 • Du använder ett vårdat språk och en trevlig samtalston
 • Du är en god kamrat
 • Du ber om hjälp när du behöver det

Förväntningar på dig som vårdnadshavare:

 • Du stödjer ditt barn i skolarbetet
 • Du förmedlar till ditt barn att skolan är viktig
 • Du tar kontakt med skolan om de undrar över något
 • Du kontaktar när barnet är sjukt eller har ändrade tider på fritidshemmet
 • Du läser information från skolan

Mer om Oxelbergsskolan

Beskrivning: Glädje, respekt, trygghet, språkklimat och lärande

Årskurser: F-6, Fritidshem

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Rektor
Anna Kinell
Tel: 011-15 31 95
Skicka e-post

 • Skoladministratör/expedition

Camilla Petrini
Tel: 011-15 15 23
camilla.petrini@norrkoping.se

Husmor
Maria Nilsson
Tel: 011-15 31 27
maria2.nilsson@norrkoping.se

 • Kurator

Elin Blom
Tel: 011-15 54 58
(onsdag och fredag)
elin.blom@norrkoping.se

Skolsköterska
Helena Petersson
Tel: 011-15 30 52
(tisdag och onsdag)
helena.petersson@norrkoping.se

Vaktmästare
Conny Petersson
Tel: 070-667 48 71
conny1.petersson@norrkoping.se

 • Kontaktuppgifter grundskola

Förskoleklass: 0725-99 13 33
Årskurs 1: 072-599 13 35
Årskurs 2: 072-599 13 36
Årskurs 3: 072-599 13 37
Årskurs 4: 072-599 13 08
Årskurs 5: 072-465 21 59
Årskurs 6: 073-020 28 88
Kärnan: 072-599 13 09
Speciallärare: 0725-99 13 31

 • Fritidshemmet

Kvisten (fritids) år F-1
Tel: 073-020 21 99

Grenen (fritids) år 2-4
Tel: 073-047 02 98

Hitta till