Djäkneparksskolan

Djäkneparksskolan är en åk 7-9 skola i hjärtat av Norrköping. Här går cirka 440 elever och varje årskurs har fem paralleller. Skolan har en trevlig, trygg och tillmötesgående atmosfär. Skolan byggdes på 1950-talet i funkisstil och har idag fräscha och ändamålsenliga lokaler efter en omfattande renovering.

Lär känna oss på Djäkneparksskolan!

Kunskap, studiero och trygghet är viktigt på Djäkneparksskolan och hos oss kan alla lyckas. Vi går nu från att ta emot fem klasser i årskurs 7 till att vi tar emot sex klasser i årkurs 7 kommande läsår.

Har du ett barn som ska börja årskurs 7? Välkommen till oss!

Vår personal

På Djäkneparksskolan arbetar 62 medarbetare och det finns två rektorer. Vi arbetar i årskursvisa arbetslag, ett för varje årskurs. På skolan finns ett elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, psykolog och specialpedagoger från varje arbetslag. Rektor ingår i elevhälsoteamet.

På skolan finns också ett trygghetsteam med kurator, och pedagoger från alla arbetslag. Rektor ingår i skolans trygghetsteam.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling.

Så arbetar vi med elevernas lärande

Vi arbetar för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt och strävar efter hög måluppfyllelse. Vi arbetar efter modeller för likvärdiga lektioner, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och elevernas delaktighet. Genom detta ger vi varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina egna förutsättningar. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som relation och kvalitet skapas och vi arbetar efter mottot att “alla kan lyckas”!

Så arbetar vi med barnens trygghet

Vi arbetar för att alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan. Därför har vi ett aktivt värdegrundsarbete och ett förebyggande trygghetsarbete. Våra pedagoger fikar med våra elever för att skapa trygghet i korridoren. Våra elevstödjare arbetar uppsökande och rör sig både i klassrummen , i korridorerna och ute på skolgården.

Vårt trygghetsteam träffas varje vecka och elevrådet och elevskyddsombuden går trygghetsvandringar.

Elev och föräldrainflytande

Vi har klassråd varje vecka på mentorstid och vi har elevråd, elevskydd och DARK en gång i månaden.

Föräldramöten sker en gång per termin och vi bjuder alltid in blivande årskurs 7:ors elever och föräldrar till ett informationsmöte på vårterminen innan de börjar årskurs 7.

På vår blogg djäkneparksskolan.bloggspott.com finns uppdaterad information från varje mentor och rektorerna.

Profiler

Djäkneparksskolan är en profilskola med profiler i basket, dans, fotboll, bild, slöjd, musik, foto, programmering, laga och baka och TFM. Eleverna väljer profil efter intresse och har dem ett pass i veckan.

Profilerna är klassöverskridande och åldersblandade och bedrivs i åk 7 och 8. I åk 9 har eleverna TFM-Tid För Måluppfyllelse.

Måltider

Djäkneparksskolan har en skolrestaurang med tillagningskök. Vi erbjuder närproducerad och god mat dagligen i form av en dagens rätt och dagens vegetariska rätt. Djäkneparksskolan har vunnit utmärkelser för sin salladsbuffé.

En dag i veckan äter vi helt vegetariskt och hälften av alla livsmedel är ekologiska.

Djäkneparksskolan har ett café som erbjuder smörgåsar och frukt till försäljning. Eleverna på skolan är jourelever i caféet och tar också hand om enklare sysslor i vår skolrestaurang en gång per läsår.

Förväntningar på elever, på vårdnadshavare

Vi har höga förväntningar på våra elever. Det innebär att vi tror på dem och att alla kan om de vill. Vi arbetar efter mottot att “alla kan lyckas”!

Mer om Djäkneparksskolan

Beskrivning: Basket, dans, fotboll, bild, slöjd, musik, foto, programmering, laga och baka och block.

Årskurser: 7-9

Rektor
Anders Eriksson
011-15 31 33

Rektor
Josefin Eriksson
011-15 31 10

Sjukanmälan av elev
Appen IST HOME Skola

Expedition
Emma Holmqvist
011-15 31 30
Skicka e-post

Kuratorer
Eva Pedersen
011-15 31 48

Skolsköterska
Vendela Einarsson
072-53 96 172

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Zara Thunström Carlsson
011-15 31 56

Kökschef
Jaana Kähkönen
011-15 31 39

Hitta till Djäkneparksskolan