Svärtinge Skogsbacke skola

Svärtinge skogsbacke är en helt ny skola i Svärtinge. Skolan ligger i ett naturskönt område med utsikt över Glan.

På Svärtinge Skogsbacke skola arbetar vi för en god lärmiljö för våra elever. Vi strävar efter en hög måluppfyllelse. Detta gör vi genom att ge varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina egna förutsättningar. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan personal och elev som kvalitet skapas.

Är du nyfiken på oss?

Skolan har kapacitet för två klasser i varje årskurs, från förskoleklass till årskurs 6.

Vi arbetar medvetet med att stärka våra elevers sociala kompetens. Arbetssätt och arbetsformer anpassas efter eleverna och gruppernas behov. Skolan är utformad för att skapa en trygg och kreativ studiemiljö. Skolan arbetar med att synliggöra elevernas lärande. Det betyder att vi samtalar och diskuterar med eleverna om hur de lär sig, och att eleverna själva reflekterar över hur de tar till sig kunskap.

Våra ledord är glädje, trygghet, nyfikenhet och lärande.

På Svärtinge Skogsbacke skola ges eleverna inflytande över sitt eget lärande genom bland annat elevaktiva utvecklingssamtal, regelbundna klassråd och elevråd. Skolan har ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator och pedagoger med specialkompetens.

Svärtinge Skogsbackes skolas fritidshem kompletterar skolan där barnen får möjlighet att pröva, ompröva och befästa sina kunskaper genom lek. Svärtinge Skogsbackes fritidshem anordnar rastaktiviteter.

Skolan har skolkök, matsal, lektionssalar för praktiskt estetiska ämnen och idrottshall och en stor fin skolgård.

Mer om Svärtinge Skogsbacke skola

Beskrivning:

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Mikael Lindqvist
011-15 54 35

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Expedition
Ann-Louise Petersson
011-15 54 44

Fritidshemmet
Avdelning Lodjuret (F-1): 072 465 29 39

Avdelning Björnen (2-3): 072 465 29 38

Avdelning Vargen (4-6): 072 465 29 40

Skolsköterska
Emma Törngren
011-15 10 74

Kurator
Linnéa Ottosson Eide
073-020 29 63

Hitta till Svärtinge Skogsbacke skola