Vångaskolan

Ungefär 2,5 mil utanför Norrköping, på landet mellan Skärblacka och Finspång, ligger det lilla samhället Vånga. I den natursköna omgivningen ligger skolan som består av årskurs F-6, fritidshem samt öppen 10-12 årsverksamhet.

Vår skola ligger mitt i byn men har ändå skog omkring sig och en utmanande skolgård med möjlighet för mycket rörelse och aktivitet. Skolan är delvis renoverad med nya möbler och vi har även fått en ny tillbyggnad som har matsal och tillagningskök.

På Vångaskolan arbetar 18 personal och vi har en hög behörigheten bland vår personal. I nuläget går det 108 elever i skolan. Skolan leds av en rektor och vi har också en kurator på heltid. Hösten 2020 fick skolan möjlighet att anställa en förstelärare och en lärarassistent vilket blivit ett stort lyft för hela skolan.

Personalen arbetar både i små arbetslag (fritidshem, skola F-3, skola 4-6) och ibland även ett stort arbetslag där all personal är representerade.

Skolan är organiserad med ledningsgrupp, krisgrupp, trygghetsteam, elevhälsoteam, samverkansgrupp, klassråd, elevforum och kamratstödjare.

All personal har olika ansvar som följs upp regelbundet.

Skoldagen för eleverna börjar kl. 8.00

Förskoleklassen och årskurs 1-3 slutar kl. 13.10 varje dag

Årskurs 4-6 slutar kl. 13.10 måndag och fredag, tisdag-torsdag 15.00.

Eleverna i skolan har en hög måluppfyllelse och det får de genom att vi ger varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina egna förutsättningar. På fritidshemmet arbetar de med pedagogiska planeringar utifrån de centrala innehållen i kursplanen och byter centralt innehåll varje månad.

På studiedagar och andra tillfällen arbetar vi med bland annat kvalitetsrapport, utvecklingsplanen, framgångsrik undervisning, Npf- utbildning och mycket annat som lyfter skolan framåt och utbildar oss själva hela tiden.

Eleverna har en till en cromebook från årskurs 4 och i de yngre klasserna antingen cromebook eller Ipad.

Skolan har tillagningskök som är tillbyggt med våra lokaler. En pedagog äter pedagogiskt per klass. På fritidshemmets måltider äter pedagogerna också pedagogiskt. Alla måltider äts i matsalen frukost, lunch och mellanmål. Kostenhetens personal lagar maten till oss och eleverna äter med god aptit. Ibland lagar fritidshemmet egen mat på lov och ibland eget mellanmål. På skolgården grillar vi och vi har även hemkunskap både ute och inne i vårt nya hemkunskapskök.

Vi vill att alla våra elever ska känna sig trygga. Ingen ska bli kränk av någon annan. Vi har flera rastvärdar ute och även rastverksamhet så alla har möjlighet att hitta någon lek som passar. Just nu är det kickboard och hopp som gäller men några elever leker även i stora grupper med varandra. Klassråd, elevforum och kamratstödjarna tar upp önskemål och saker som dom vill prata om. Vuxna är lyhörda och försöker i möjligaste mån att hjälpa till med önskemålen. Vi har startat med fokusgrupper utifrån hur eleverna tycker skolan är och vi ska prata med slumpvisa representanter från varje klass en gång per månad. Kamratstödjarna kommer ha trygghetsvandringar en gång per termin så eleverna kan känna sig trygga med att rastvärdarna är på rätt plats. Vi följer vår plan mot kränkande behandling och diskriminering och alla elever har fått hem en enklare version som vänder sig till dem.

Läsårstider för grundskola

Om du har omsorgsbehov för ditt barn de dagar fritidshemmet är stängt så meddela oss i god tid för jourfritis. Notera att det kan bli på en annan enhet än Vångaskolan.

Studiedagar

  • Höstterminen 2023 den 11 augusti och den 6 september.
  • Vårterminen 2024 den 8 januari och den 4 mars.

Mer om Vångaskolan

Beskrivning:

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Elisabeth Lindskog
072-254 06 46
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Kurator
Maria Sjösten
072-582 17 70

Expeditionen
Karin Francos-Dafgård
072-228 06 25

Skolsköterska
Susan Nilsson
011-15 61 30

Förskoleklass och fritidshem 
076-125 95 13

Åk 1-3
072-254 06 66

Åk 4-6
072-593 95 73

Hitta till Vångaskolan

Dokument