Victoriaskolan

Victoriaskolan är det nya namnet på enheten som tidigare tillhörde Ektorpsringen. Här går elever i årskurs 4-6. Victoriaskolan ligger centralt i stadsdelen Ektorp och delar lokaler med Kulturskolan.

På Victoriaskolan går det cirka 150 elever. Alla klasser har nära samarbete mellan pedagoger och resurspersonal. Vi har alltid elevens bästa i åtanke.

På skolan finns ett elevhälsoteam (EHT) som består av speciallärare, kurator, skolsköterska och rektor. Teamet arbetar med enskilt stöd till elever och handledning för personal. Gruppen arbetar både med elevhälsofrågor och trygghetsfrågor.

Värdegrund och förhållningssätt

På Victoriaskolan arbetar vi för att barn och elever ska utvecklas till självständigt tänkande individer med starkt självförtroende och stark självkänsla. Vi arbetar för att alla ska trivas, känna glädje, trygghet och lugn. Genom ett respektfullt bemötande och positiva upplevelser utvecklar barn och elever sin förmåga till omtänksamhet, empati och förståelse för sina medmänniskor oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller trosuppfattning och funktionshinder.

Mer om Victoriaskolan

Beskrivning: Victoriaskolan är det nya namnet på enheten som tidigare tillhörde Ektorpsringen. Här går elever i årskurs 4-6.

Årskurser: 4-6

Rektor
Tommy Gustafson
011-15 31 64
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Hitta till Victoriaskolan

Dokument