Mottagningsenheten

Mottagningsenheten är en introduktionsenhet för nyanlända barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9.

Syftet med vistelsen hos oss är att eleven får börja lära sig det svenska språket och få information om hur svensk skola och samhället i övrigt fungerar. Dessutom ska elevens tidigare skolkunskaper från ursprungslandet kartläggas. Eleverna går på Mottagningsenheten som längst i 8 veckor innan de börjar på sin hemskola.

Vår vision

Alla är lika viktiga och alla får vara med.

På Mottagningsenheten ska alla elever känna trygghet under hela skoldagen. Vi jobbar för att alla ska känna sig inkluderade och ha möjlighet att ta till sig undervisningen utifrån sina egna förutsättningar. Alla ska känna sig sedda och respekterade. Våra olikheter är en tillgång för oss på skolan som vi använder oss av i arbetet. Tiden på Mottagningsenheten ska kännas meningsfull för eleverna, skapa trygghet och ge goda förutsättningarna för en framgångsrik skolgång. 

Kontakt
Mottagningsenheten

Mottagningsenheten är en skolenhet för nyanlända barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9.

Lövstagatan 1
603 80 Norrköping

Åza Jarlsdotter
Enhetschef
Marie-Louise Cederblad
Administratör

Hitta till Mottagningsskolan