Mottagningsenheten

Mottagningsenheten är en introduktionsenhet för nyanlända barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9.

Fem barn som springer och har ryggsäckar.


Syftet med vistelsen hos oss är att eleven får börja lära sig det svenska språket och få information om hur svensk skola och samhället i övrigt fungerar. Dessutom ska elevens tidigare skolkunskaper från ursprungslandet kartläggas. Eleverna går på Mottagningsenheten som längst i 8 veckor innan de börjar på sin hemskola.

Vår vision

Alla är lika viktiga och alla får vara med.

På Mottagningsenheten ska alla elever känna trygghet under hela skoldagen. Vi jobbar för att alla ska känna sig inkluderade och ha möjlighet att ta till sig undervisningen utifrån sina egna förutsättningar. Alla ska känna sig sedda och respekterade. Våra olikheter är en tillgång för oss på skolan som vi använder oss av i arbetet. Tiden på Mottagningsenheten ska kännas meningsfull för eleverna, skapa trygghet och ge goda förutsättningarna för en framgångsrik skolgång. 

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag–fredag 08.30–16.00

Telefontider:
Måndag–fredag 08.00–16.00

Kontakt

Åza Jarlsdotter
Enhetschef
Therese Carlsson
Skolsköterska

Hitta till Mottagningsenheten